Aktualność

Zebranie Przedstawicieli

02.07.2021

A A A

Dnia 21 czerwca 2021 r. roku w Pokrzywnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Koronowie.

Na Zebranie przybyło 28 z 32 Przedstawicieli reprezentujących teren działania wszystkich placówek naszego Banku.

Zebranie Przedstawicieli otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Ormiński wprowadzeniem sztandaru Banku.  Przewodniczącym Zebrania została wybrana Pani Justyna Kraska-Rumińska, sekretarzem – Pani Hanna Kwiatkowska. Obrady Zebrania przebiegły bardzo sprawnie. Zarząd Banku w składzie: Alicja Huczyńska – Prezes Zarządu, Edyta Syrewicz – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Marek Musiał – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych oraz Jerzy Gumienny – wiceprezes Zarządu ds. zaprezentował sprawozdanie Zarządu za 2020 rok w nadzorowanych pionach, natomiast Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Ormiński przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.

Dokonano oceny działalności Banku za rok 2020, prowadzonej w wyjątkowych warunkach, w czasie globalnego kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa.  

2020 rok zamknęliśmy następującymi wynikami:

  • Suma bilansowa  636,3 mln zł
  • Obligo depozytowe  586,0 mln zł
  • Obligo kredytowe  314,4 mln zł
  • Zysk brutto  1 955 tys. zł
  • Zysk netto 1 681 tys. zł.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku w 100 %, zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2016 i uchwalenie regulaminu jej wyboru ,  rozpatrzenie i przyjęcie wniosków wynikających z Protokołu Lustracji Pełnej z działalności Banku, zmiany w Statucie Banku,  a także przyjęcie nowych regulacji wynikających z Rekomendacji Z oraz  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Bank to najważniejsze decyzje podjęte przez Przedstawicieli.

Słowa podziękowania i wyrazy uznania za osiągnięte wyniki zostały również skierowane w listach, które przekazali Prezesi: SGB Banku S.A, Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.

Prezes Zarządu Alicja Huczyńska kierując słowa podziękowania do wszystkich obecnych podkreśliła zaangażowanie, profesjonalizm i odpowiedzialność Przedstawicieli Banku i Rady Nadzorczej w tych trudnych czasach z jakimi przyszło nam się zmierzyć w związku z pandemią COVID-19. Zebranie Przedstawicieli było też okazją aby po raz kolejny, za pośrednictwem kadry kierowniczej Banku skierować podziękowania dla Pracowników Banku za pełną dyspozycyjność i umiejętność szybkiego odnalezienia się w nowej rzeczywistości jaką wykreowała pandemia oraz spółdzielczą postawę, dzięki której Bank zagwarantował nieprzerwaną obsługę swoich Klientów, wprowadzał w trybie przyspieszonym digitalizację  i bieżąco realizował inicjatywy rządowe pozwalające na buforowanie skutków pandemii.

Polub naszą stronę!
news news news news news news
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?