https:/www.high-endrolex.com/37
OFERTA

Gwranacja PLD_KFG - zmiany od 01.01.2024

GWARANCJA PLD-KFG - zmiany od 01.01.2024

GWARANCJA PLD-KFG

Gwarancja dedykowana dla: MŚP (nie dotyczy rolników)

Parametry gwarancji, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.:
• zakres gwarancji - do 60% kwoty kredytu
• max. kwota gwarancji - 5 mln zł (kwota jednostkowej gwarancji oraz suma czynnych gwarancji we wszystkich Bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej, z uwzględnieniem limitów pomocy de minimis)
• maksymalny okres gwarancji (okres kredytu wydłużony max o 3 miesiące):
- kredytu obrotowego – do 60 miesięcy
- kredytu inwestycyjnego - do 120 miesięcy
• rodzaj pomocy - pomoc de minimis
• zabezpieczenie - weksel in blanco
• opłata prowizyjna od gwarancji - 0,50% kwoty gwarancji

 

Zasady obowiązujące po dniu 31 grudnia 2023r.:

W przypadku zwiększenia kwoty kredytu i gwarancji:
1) kwota gwarancji stanowi nie więcej niż 80% dotychczasowej kwoty kredytu/limitu kredytu (zgodnie z dotychczasowym wskaźnikiem procentowym gwarancji) oraz nie więcej niż 60% kwoty, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu/limitu kredytu. Podwyższenie kwoty gwarancji możliwe jest tylko, gdy po podwyższeniu nie przekracza ona kwoty 5 mln zł;
2) maksymalna kwota jednostkowej gwarancji wynosi 5 mln zł, co oznacza, że możliwe jest udzielenie jednostkowej gwarancji w tej kwocie (z uwzględnieniem wykorzystania limitu pomocy de minimis), o ile kredytobiorca nie posiada innych obowiązujących gwarancji de minimis w Bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej. Jeżeli Kredytobiorca posiada czynne gwarancje de minimis, wówczas zaangażowanie z ich tytułu należy uwzględnić przy udzielaniu nowej gwarancji bądź podwyższaniu obowiązującej gwarancji, tak, aby ich łączna kwota nie przekroczyła 5 mln zł.

 

W przypadku wydłużenia okresu kredytu i gwarancji albo gwarancji:
1) przedłużenie okresu gwarancji obejmującej kredyt w zakresie przekraczającym 60% jego kwoty nie jest możliwe, co oznacza, że okres gwarancji udzielonej do dnia 31 grudnia 2023 r. może zostać przedłużony maksymalnie do 60 miesięcy dla kredytu obrotowego i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego, pod warunkiem obniżenia wskaźnika procentowego gwarancji do nie więcej niż 60%,
2) przedłużenie okresu gwarancji udzielonej w kwocie powyżej 5 mln zł nie jest dopuszczalne, co oznacza, że okres gwarancji może zostać przedłużony maksymalnie do 60 miesięcy dla kredytu obrotowego i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego, pod warunkiem obniżenia kwoty gwarancji do kwoty nie przekraczającej 5 mln zł.

 

• Wydłużenie okresu gwarancji możliwe jest tylko maksymalnie do 60 miesięcy dla kredytu obrotowego i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego od dnia udzielenia gwarancji, o ile została ona udzielona w kwocie do 5 mln zł i w zakresie nieprzekraczającym 60% kwoty kredytu.
• Opłata prowizyjna z tytułu gwarancji jest należna od dnia 1 stycznia 2024 r. w przypadku zmian kredytu i gwarancji albo gwarancji powodujących konieczność jej uiszczenia, jak również z tytułu okresów rocznych gwarancji przypadających od tego dnia.
• Gwarancje udzielone do dnia 31 grudnia 2023 r. przekraczające 5 mln zł pozostają ważne, ale nie jest możliwe ich przedłużanie i podwyższanie. 

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?