https:/www.high-endrolex.com/37 Gwarancja POIR (Biznasmax)
OFERTA

Gwarancja POIR (Biznasmax)

GWARANCJA POIR (BIZNESMAX)

Gwarancja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw innowacyjnych MŚP spełniających 1 z 17 kryteriów świadczących o innowacyjności lub realizujących inwestycje z efektem ekologicznym:

• zakres gwarancji – do 80% kapitału kredytu

• okres gwarancji – do 20 lat (do 10 lat dla pomocy de minimis)

• okres gwarancji do kredytu obrotowego – do 39 miesięcy

• max. kwota gwarancji – 2,5 mln EURO (1,5 mln EURO dla pomocy de minimis)

• zabezpieczenie – weksel in blanco

• prowizja – gwarancja jest BEZPŁATNA

• gwarancja stanowi pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną

• DOPŁATA do oprocentowania kredytu obejmuje okres max 3 lat od daty uruchomienia kredytu, tj.:

  • pierwszy rok – 8%
  • drugi i trzeci rok – 4%

• dopłata jest udzielana w ramach pomocy de minimis

• nie dotyczy rolników

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?