https:/www.high-endrolex.com/37 Pakiet "Bezpieczna Karta"
OFERTA

Pakiet "Bezpieczna Karta"

Korzystaj bez obaw z kart bankomatowych

Pakiet Bezpieczna Karta, oferowany przez nasz Bank wspólnie z Grupą Concordia chroni Posiadaczy kart, zwiększając komfort i bezpieczeństwo korzystania z plastikowych pieniędzy.

Pakiet przygotowany dla Klientów Banków Spółdzielczych posiadających kartę płatniczą wydaną przez Bank obejmuje trzy produkty ubezpieczeniowe:

1. Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia kart

Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na skutek dokonania transakcji przy użyciu utraconej karty, od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty jaką poniósł Ubezpieczony do kwoty 150 EUR w wyniku:

 • kradzieży
 • przywłaszczenia
 • kradzieży z włamaniem
 • rozboju
 • kradzieży rozbójniczej
 • wymuszenia rozbójniczego
 • zagubienia karty

Bardzo korzystnym dla ubezpieczonego jest włączenie w zakres ochrony  transakcji z użyciem PIN do zakresu ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu

Ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju,
 • kradzieży rozbójniczej,
 • wymuszenia rozbójniczego

gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty powstałe w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu

3. Ubezpieczenie zakupów dokonanych kartą
Ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku:

 • kradzieży,
 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju,
 • kradzieży rozbójniczej,
 • wymuszenia rozbójniczego
 • zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?