OFERTA

Ubezpieczenia

Wybierz solidne ubezpieczenia!

Ubezpieczenie dla osób zaciągających kredyt zostały przygotowane w formie pakietów do odpowiednich usług bankowych:

 • pakiet Bezpieczny Rachunek – ubezpieczenie do limitu w rachunku bankowym,
 • pakiet Bezpieczny Kredyt – ubezpieczenie do kredytów konsumpcyjnych,
 • pakiet Bezpieczny Kredyt Plus – ubezpieczenie do kredytów powyżej 50 tys. PLN.

Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych oraz nieruchomości w budowie

 • ubezpieczenie obejmuje aż 22 ryzyka m.in. pożar, kradzież, zalanie, przepięcie, deszcz nawalny, grad, koszty akcji ratowniczej,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie kart płatniczych
Jest to grupa ubezpieczeń skierowanych do posiadaczy i użytkowników kart płatniczych:

 • pakiet Bezpieczna Karta:
 • ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty,
 • ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu,
 • ubezpieczenie zakupów dokonanych kartą.
 • pakiet Bezpieczny Podróżnik:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej,
 • ubezpieczenie NNW w kraju i w trakcie podróży zagranicznej.

Ubezpieczenie mieszkania
Polisa ta chroni Państwa dom, mieszkanie, garaż, a także budynki gospodarcze przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń, jak np.: kradzież, zalanie, ogień.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Dzięki tej polisie ubezpieczona osoba otrzyma środki na pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu oraz rehabilitację.

Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i upraw
To cała paleta specjalistycznych polis zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych dla sektora rolnego:

 • odpowiedzialności cywilnej – polisa chroniąca osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami jakie mogą się zdarzyć w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
 • budynków w gospodarstwie rolnym – gwarantuje odszkodowanie za szkody spowodowane takimi żywiołami jak m.in.: ogień, huragan, powódź,
 • mienia w gospodarstwie rolnym – polisa ta chroni stałe elementy budynków mieszkalnych, ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywany w obrębie gospodarstwa,
 • maszyn rolniczych – zabezpiecza maszyny i inny sprzęt od wypadku, żywiołów oraz kradzieży lub rabunku,
 • upraw od gradobicia – polisa zapewniająca kompleksową ochronę przed skutkami gradu
 • upraw od zdarzeń losowych – to zabezpieczenie upraw od skutków złego przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu, powodzi i ognia,
 • upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z Budżetu Państwa.

Ubezpieczenia samochodu
To szereg ubezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo kierowcy pojazdu jak i jego pasażerom. Między innymi odpowiedzialności cywilnej, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrony prawnej, assistance OC.

 

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?