https:/www.high-endrolex.com/37 Kredyt Mieszkaniowy
OFERTA

Kredyt Mieszkaniowy

Weź kredyt i mieszkaj na swoim już dziś!

Już nie musisz czekać - jeszcze dziś możesz zrobić pierwszy krok do własnego domu. Skorzystaj z naszego atrakcyjnego kredytu mieszkaniowego na zakup własnego mieszkania.

Cel kredytowania:

 • cele związane z zaspokojeniem szeroko rozumianych potrzeb mieszkaniowych,

Maksymalna kwota kredytu:

 • uzależniona od zdolności kredytowej Wnioskodawcy, zaangażowania wkładu własnego w kredytowane przedsięwzięcie, wartości rynkowej inwestycji będącej przedmiotem kredytowania oraz wskaźnika LTV (współczynnika pomiędzy wysokością kredytu a wartością zabezpieczenia tego kredytu),

Okres kredytowania: 25 lat,

Zabezpieczenie:

 • hipoteka, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, weksel własny „in blanco” oraz zabezpieczenia przejściowe (np. ubezpieczenie spłaty kredytu), inne akceptowane przez Bank zgodnie z odrębnie obowiązującymi w Banku procedurami w tym zakresie.

Twoje Korzyści z kredytem mieszkaniowym

Twoje własne mieszkanie na wyciągnięcie ręki. Zobacz jakie korzyści oferuje Ci przygotowany przez nas kredyt mieszkaniowy:

Przyjazne procedury

 • Pomożemy Ci wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty. To tylko kilka minut.

Długi okres kredytowania

 • Wybierz dogodny dla siebie okres kredytowania

Możliwość stosowania zabezpieczeń przejściowych

 • Dostosujemy się do Twoich potrzeb

Szybka decyzja kredytowa

 • Już nie musisz czekać tygodniami na decyzję swojego banku

Kredyt zabezpieczony hipotecznie z okresowo stałą stopą procentową 

Nasz Bank w ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych dla klientów detalicznych posiada kredyty zabezpieczone hipotecznie oprocentowane okresowo stałą stopą procentową. Więcej informacji tutaj

Cele kredytowania

Bank udziela kredytów mieszkaniowych, które mogą być przeznaczone na:

1. Budowę, nadbudowę, rozbudowę lub dokończenie budowy, oraz remont i modernizację:

 • domu jednorodzinnego,
 • lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
 • domku letniskowego,
 • garażu.

2. Adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

3. Zakup i nabycie:

 • działki budowlanej, 
 • lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (również w budowie) na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • garażu, miejsca garażowego,

4. Zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu tj.:

 • dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • dopłatę związaną z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo własności,
 • wykup służbowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego

5. Refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych w pkt. 1 – 4 oraz spłatę kredytu  zaciągniętego w innym banku na  w/w cele,

6. Inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, np.:

 • pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego,
 • finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym np.: opłaty notarialne i skarbowe, opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych.

 

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, co wiąże się z możliwością zmniejszenia lub wzrostu oprocentowania w trakcie trwania umowy kredytowej

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?