OFERTA

Kredyt Mieszkaniowy

Weź kredyt i mieszkaj na swoim już dziś!

Już nie musisz czekać - jeszcze dziś możesz zrobić pierwszy krok do własnego domu. Skorzystaj z naszego atrakcyjnego kredytu mieszkaniowego na zakup własnego mieszkania.

Cel kredytowania:

 • cele związane z zaspokojeniem szeroko rozumianych potrzeb mieszkaniowych,

Maksymalna kwota kredytu:

 • uzależniona od zdolności kredytowej Wnioskodawcy, zaangażowania wkładu własnego w kredytowane przedsięwzięcie, wartości rynkowej inwestycji będącej przedmiotem kredytowania oraz wskaźnika LTV (współczynnika pomiędzy wysokością kredytu a wartością zabezpieczenia tego kredytu),

Okres kredytowania: 25 lat,

Zabezpieczenie:

 • hipoteka, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, weksel własny „in blanco” oraz zabezpieczenia przejściowe (np. ubezpieczenie spłaty kredytu), inne akceptowane przez Bank zgodnie z odrębnie obowiązującymi w Banku procedurami w tym zakresie.

Twoje Korzyści z kredytem mieszkaniowym

Twoje własne mieszkanie na wyciągnięcie ręki. Zobacz jakie korzyści oferuje Ci przygotowany przez nas kredyt mieszkaniowy:

Przyjazne procedury

 • Pomożemy Ci wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty. To tylko kilka minut.

Długi okres kredytowania

 • Wybierz dogodny dla siebie okres kredytowania

Możliwość stosowania zabezpieczeń przejściowych

 • Dostosujemy się do Twoich potrzeb

Szybka decyzja kredytowa

 • Już nie musisz czekać tygodniami na decyzję swojego banku

Cele kredytowania

Bank udziela kredytów mieszkaniowych, które mogą być przeznaczone na:

1. Budowę, nadbudowę, rozbudowę lub dokończenie budowy, oraz remont i modernizację:

 • domu jednorodzinnego,
 • lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
 • domku letniskowego,
 • garażu.

2. Adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

3. Zakup i nabycie:

 • działki budowlanej, 
 • lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (również w budowie) na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • garażu, miejsca garażowego,

4. Zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu tj.:

 • dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • dopłatę związaną z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo własności,
 • wykup służbowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego

5. Refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych w pkt. 1 – 4 oraz spłatę kredytu  zaciągniętego w innym banku na  w/w cele,

6. Inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, np.:

 • pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego,
 • finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym np.: opłaty notarialne i skarbowe, opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych.

 

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, co wiąże się z możliwością zmniejszenia lub wzrostu oprocentowania w trakcie trwania umowy kredytowej

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?