https:/www.high-endrolex.com/37 Karta kredytowa
OFERTA

Karta kredytowa

Karta kredytowa

1.Nie chcesz nosić gotówki przy sobie, może nie zawsze dysponujesz własnymi środkami na zakupy. Jednocześnie cenisz sobie wygodę i chcesz mieć możliwość zapłaty za zakupiony towar niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej w każdym czasie i miejscu, przyjdź do Banku po kartę kredytową.

2. Kartę kredytową może otrzymaćprowadząca działalność gospodarczą (w tym działalnośćrolniczą):

 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
 2. osoba prawna,
 3. jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, 

 

 1. Warunkiem udostępnienia limitu jest: posiadanie rachunku bieżącego w Banku przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku.
 2. Limity na karcie:
 • Minimalny – 1000 zł
 • Maksymalny  -  50.000 zł
 1. Każda transakcja dokonana kartą umniejsza dostępny limit, każda spłata umożliwia ponowne wykorzystanie limitu,
 2. Do jednego rachunku kredytowego może być wydane kilka, które funkcjonować będą w ramach jednego limitu kredytowego,
 3. Do karty głównej mogą być wydane jeszcze maksymalnie 3 karty dodatkowe,
 4. Okres ważności karty kredytowej wynosi 48 miesięcy ( 4 lata)

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?