https:/www.high-endrolex.com/37 Kredyt Inwestycyjny
OFERTA

Kredyt inwestycyjny – „Agro-Inwestycja”

Inwestuj mądrze

Kredyt inwestycyjny – „Agro-Inwestycja”

1.Jeśli potrzebujesz środki na rozwój  swojego gospodarstwa - przyjdź do naszego Banku i skorzystaj z kredytu inwestycyjnego – „Agro-Inwestycja”

      2.Kredyt inwestycyjny  „Agro - Inwestycja” to produkt  dla Klientów prowadzących działalność rolniczą , mających zamiar  rozwinąć  już istniejącą działalność rolniczą,      a także rozpocząć jej prowadzenie.

      3.Kredyt ten dedykowany jest  dla: osób fizycznych, osób prawnych oraz  jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

  4.Kredyt przeznaczony jest na:  finansowanie i/lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności  wytwórczych lub usługowych,

5.W szczególności kredyt ten można uzyskać na:

   I.  zakup użytków rolnych w celu:

  1. utworzenia nowego gospodarstwa rolnego,
  2. powiększenia gospodarstwa rolnego, na których są lub będzie prowadzona działalność rolnicza.

II. zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży,

III. zakup majątku trwałego, w tym: maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodów dostawczych, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich,

   IV. budowę i/lub modernizację budynków służących do produkcji rolnej;

 

6. Okres kredytowania uzależniony od celu:

  1. zakup użytków rolnych :
  1. do 180 m-cy (15 lat) w celu powiększenie gospodarstwa rolnego,
  2. do 240 m-cy (20 lat) w celu utworzenie nowego gospodarstwa,

z zastrzeżeniem, że w przypadku kredytobiorców, którzy na dzień złożenia wniosku  nie ukończyli 40 roku życia kredyt może zostać udzielony na okres do 300 m-cy (25 lat),

  1. budowa i/lub modernizacja budynków służących do produkcji rolnej do 180 m-cy (15 lat),
  2. zakup majątku trwałego, z wyłączeniem budowy i/lub modernizacji budynków służących do produkcji rolnej  do 120 m-cy (10 lat),
  3. na pozostałe cele inwestycyjne do 120 m-cy (10 lat).

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?