https:/www.high-endrolex.com/37 Kredyt inwestycyjny dla Firm
OFERTA

Kredyt inwestycyjny "Biznes-Inwestycja"

Rozwijaj swoją firmę i inwestuj

1. Jeśli potrzebujesz środki na rozwój  swojej Firmy  - przyjdź do naszego Banku i skorzystaj z kredytu inwestycyjnego – „Biznes-Inwestycja”

2.Kredyt inwestycyjny  „Biznes - Inwestycja” to produkt  dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, mających zamiar  rozwinąć  już istniejącą działalność gospodarczą lub rozpocząć jej prowadzenie .

3.Kredyt ten dedykowany jest  dla: osób fizycznych, osób prawnych oraz  jednostek nie posiadających osobowości prawnej

4.Przeznaczony jest na:  finansowanie i/lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych,

5.W szczególności kredyt ten można uzyskać na

  1. zakup, budowę, rozbudowę, modernizację obiektów i budowli,
  2. zakup nieruchomości,
  3. zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych, wyposażenia i środków transportu,
  4. zakup środków obrotowych – pod warunkiem, że koszt ich zakupu nie przekracza 40% całkowitych kosztów przedsięwzięcia
  5. inne cele związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym np. nakłady na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego.

6.Okres kredytowania uzależniony od celu:

  1. do 120 m/cy (10 lat)
  2. w przypadku finansowania nakładów inwestycyjnych związanych z rozpoczęciem / rozszerzeniem działalności gospodarczej:
  1. do 96 m/cy (8 lat) w przypadku nakładów na środki trwałe, których okres amortyzacji jest dłuższy niż 60 m/cy (5 lat),
  2. do 60 m/cy (5 lat) – w przypadku pozostałych nakładów.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?