https:/www.high-endrolex.com/37 Karta kredytowa
OFERTA

Karta kredytowa

Karta kredytowa

 1. Nie chcesz nosić gotówki przy sobie, może nie zawsze dysponujesz własnymi środkami na zakupy. Jednocześnie cenisz sobie wygodę i chcesz mieć możliwość zapłaty za zakupiony towar niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej w każdym czasie i miejscu, przyjdź do Banku po kartę kredytową.
 2. Kartę kredytową może otrzymać  prowadząca działalność gospodarczą (w tym działalność  rolniczą):
  1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
  2. osoba prawna,
  3. jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, 

 

 1. Warunkiem udostępnienia limitu jest: posiadanie rachunku bieżącego w Banku przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku.
 2. Limity na karcie:
 • Minimalny – 1000 zł
 • Maksymalny  -  50.000 zł
 1. Każda transakcja dokonana kartą umniejsza dostępny limit, każda spłata umożliwia ponowne wykorzystanie limitu,
 2. Może być wydane kilka kart do jednego rachunku kredytowego, które  funkcjonować będą
  w ramach jednego limitu kredytowego,
 3. Do  karty głównej mogą być wydane jeszcze maksymalnie 3 karty dodatkowe,
 4. Okres ważności karty kredytowej wynosi  48 miesięcy ( 4 lata)

 

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?