OFERTA

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

1.Jeśli potrzebujesz stałego dostępu do środków na finansowanie bieżącej działalności swojej  Firmy- przyjdź do naszego Banku i skorzystaj z kredytu w rachunku bieżącym.

2.Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na  finansowanie ekonomicznie uzasadnionych celów związanych z bieżącą działalnością m.in. zakupów o charakterze stałym, przejściowym i związanych  ze zwiększeniem rozmiarów działalności, a także na finasowanie należności  i zobowiązań oraz innych nieprzewidzianych wydatków..

3.Kredyt w rachunku bieżącym dla Firmy może być udzielony:

  • posiadającym w Banku Spółdzielczym rachunek bieżący od min. 6 miesięcy, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku
  • posiadającym dobrą kondycję finansową,

4.Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom  wpływów  na rachunek bieżący w Banku.  

5.Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na okres do 12 miesięcy (1 roku), a umowa może być zawarta nawet na okres 36 miesięcy z opcją automatycznego odnawiania okresu kredytowania.

6.Każdy wpływ środków na rachunek umniejsza kwotę Twojego zobowiązania z tytułu tego kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego limitu kredytowego.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?