OFERTA

Rachunki Bankowe

Rozwijaj swoje gospodarstwo rolne razem z nami

Oferta Banku Spółdzielczego w Koronowie specjalnie dla nowoczesnych przedsiębiorców rolnych, którzy pragną się rozwijać w bezpiecznych warunkach wolnego rynku. Otwórz rachunek dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) oraz do przeprowadzania określonych rozliczeń finansowych. Dzięki kartom płatniczym i Internetowi możliwy jest łatwy dostęp do środków gromadzonych na rachunku. 

Rachunek bieżący

Rozwijaj swoje gospodarstwo rolne razem z nami. Otwórz dziś nowoczesny i bezpieczny rachunek bankowy.

Rachunek pomocniczy dla rolników

Rachunek dla przeprowadzania rozliczeń finansowych na określone cele (np. fundusz socjalny).

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?