https:/www.high-endrolex.com/37 Rachunek pomocniczy dla Firm
OFERTA

Rachunek pomocniczy dla Firm

Rachunek do zadań specjalnych

To rachunek otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) oraz do przeprowadzania określonych rozliczeń finansowych. Dzięki kartom płatniczym oraz Internetowi możliwy jest łatwy dostęp do środków gromadzonych na rachunku. 

Ponadto istnieje możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku oraz lokowania nadwyżek finansowych na atrakcyjnie oprocentowanych lokatach.
 

Elektroniczne kanały dostępu do konta

Bank oferuje posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dostęp do rachunków za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

Bank umożliwia skorzystanie z kanału:

  • WWW
    dostęp do rachunku poprzez sieć Internet za pośrednictwem komputera, umożliwiający dokonywanie operacji,  
  • Serwisu SMS
    krótkie informacje tekstowe związane z operacjami na rachunku i listą zdefiniowanych odbiorców, otrzymywane przez Klienta na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego lub generowane przez Klienta z tego numeru).

Usługa ta umożliwia klientowi uzyskiwanie informacji o rachunku (m.in. aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku, informacje o wysokości wolnych środków), wykonywanie poleceń przelewu, zakładanie/likwidowanie lokat terminowych.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?