https:/www.high-endrolex.com/37 Leasig operacyjny
OFERTA

Leasig operacyjny

Bezpieczny Leasing Operacyjny

Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (firmy leasingowej). I to ta strona umowy ma prawo do dokonywania amortyzacji przedmiotu leasingu. Korzystający zalicza do kosztów uzyskania przychodu wszelkie opłaty, jakie ponosi na rzecz finansującego (opłata wstępna, raty leasingowe). Ponadto do każdej płatności doliczany jest podatek VAT. Po zakończeniu trwania umowy leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny jest zalecany szczególnie w tych przypadkach, gdy okres używania przedmiotu jest krótszy niż normatywny okres amortyzacji. W tym przypadku znaczna część wartości początkowej przedmiotu leasingu zostałaby odpisana w koszty podatkowe w trakcie trwania umowy.

Atuty Leasingu:

  • dostosowanie długości trwania umowy i wysokości rat do Twoich potrzeb,
  • możliwość wykorzystania efektu tarczy podatkowej (ratę leasingu możesz wliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności Twojej firmy),
  • procedury oceny zdolności kredytowej Klientów są bardzo proste i szybkie ,
  • możesz liczyć na nieodpłatny serwis w zakresie dopełnienia wszelkich formalności związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych,
  • możliwość wykupienia środka transportu nawet za 1% jego wartości .

 

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?