https:/www.high-endrolex.com/37
OFERTA

PLG FGR

PLG FGR

Czym jest Gwarancja FGR?

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników).

Gwarancja stanowi pomoc publiczną (dla rolnika lub przetwórcy produktów rolnych) lub pomoc de minimis (dla przetwórcy produktów nierolnych).

 

Dla kogo?

Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców działających w sektorze rolnym, tj.:

 • rolników,
 • przetwórców produktów rolnych,
 • przetwórców produktów nierolnych.

Cel

Zabezpieczenie kredytu:

 • inwestycyjnego,
 • obrotowego – nieodnawialnego, związanego z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW, tj. otrzymującą wsparcie dotacyjne lub finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją w ramach FGR.

Kwota gwarancji

Gwarancja zabezpiecza do 80% kwoty kapitału kredytu i nie może przekroczyć:

 • 5 mln złotych dla rolnika,
 • 10 mln złotych dla przetwórcy.

Na pozostałe 20% kwoty kapitału zabezpieczenie w formie akceptowanej przez Bank dla poszczególnych produktów kredytowych.

 

Na jaki okres?

 • do 51 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego,
 • do 183 miesięcy (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) – w przypadku kredytu inwestycyjnego.

Ile kosztuje?

Gwarancja jest bezpłatna. BGK nie pobiera opłaty prowizyjnej z tytułu udzielonej gwarancji.

Dlaczego warto? 

 • bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu.
 • korzystniejsze od standardowych warunki udzielenia kredytu dla przedsiębiorcy (korzyść dla banku wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę).
 • cała procedura przyznania gwarancji przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.
 • możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców bez dostatecznych własnych zabezpieczeń.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?