https:/www.high-endrolex.com/37 Ubezpieczenie upraw
OFERTA

Ubezpieczenie upraw

Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Podstawą prawną ubezpieczenia z dopłatami budżetu państwa jest Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2005, Nr 150, poz. 1249 z późn. Zmianami)

Co ubezpieczamy?

Ubezpieczeniem mogą być objęte uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz zwierząt takich jak bydło, świnie, owce, kozy i konie. 

Od czego ubezpieczamy?

  • Ubezpieczenie upraw rolnych - ubezpieczenie obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych, bezpośrednio powstałe w wyniku ryzyk: huraganu; powodzi; deszczu nawalnego; gradu; pioruna; lawiny; obsunięcia się ziemi; suszy; ujemnych skutków przezimowania; przymrozków wiosennych.
  • Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich - zwierzęta określone w umowie są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Przekonaj się sam ile możesz zyskać dzięki ubezpieczeniu upraw

Jak działa ubezpieczenie?

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą z budżetu państwa zakładają odpowiedzialność przy szkodach już od 10% ubytku w plonie (w szkodach spowodowanych suszą od 25% ubytku w plonie). Dodatkowo potrącany jest udział własny w wysokości 10%.

Istnieje możliwość wykupienia specjalnych klauzul szczególnych w odniesieniu do ryzyka gradu oraz przymrozków wiosennych. W przypadku wykupienia klauzuli szczególnej w ryzyku gradu oraz przymrozków wiosennych odpowiadamy już od 8% ubytku w plonie, a udział własny w tych szkodach zostaje zniesiony dla szkód częściowych.

Zalety ubezpieczenia z dopłatami:

  • 100% ubezpieczenia - 50% składki opłaca rolnik 50% Budżet Państwa
  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?