OFERTA

Ubezpieczenia pomostowe spłaty rat

Zabezpiecz się na wszelki wypadek

Ubezpieczenia pomostowe dotyczą wszystkich umów kredytów mieszkaniowych, hipotecznych kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank osobom fizycznym, w których obligatoryjnym, prawnym zabezpieczeniem roszczeń Banku jest wpis do hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Przedmiot ubezpieczenia:

  • należne Bankowi raty kredytu wraz z odsetkami z tytułu zawartych przez Bank umów kredytowych,

Wypadek ubezpieczeniowy:

  • brak płatności nie mniej niż dwóch i nie więcej niż trzech kolejnych rat kredytu w czasie ubezpieczonego okresu spłaty kredytu, nie później jednak niż w dniu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki,

Okres ubezpieczenia:

  • ustalany przez Bank (od 1 do 12 miesięcy) z możliwością kontynuacji na kolejne okresy maksymalnie do 120 miesięcy,

Składka ubezpieczeniowa:

  • Składka obliczana jest jako % od kwoty uruchomionego kredytu.
  • Płatna za ustalony okres ubezpieczenia.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?