https:/www.high-endrolex.com/37 Ubezpieczenia pomostowe spłaty rat
OFERTA

Ubezpieczenia pomostowe spłaty rat

Zabezpiecz się na wszelki wypadek

Ubezpieczenia pomostowe dotyczą wszystkich umów kredytów mieszkaniowych, hipotecznych kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank osobom fizycznym, w których obligatoryjnym, prawnym zabezpieczeniem roszczeń Banku jest wpis do hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Przedmiot ubezpieczenia:

  • należne Bankowi raty kredytu wraz z odsetkami z tytułu zawartych przez Bank umów kredytowych,

Wypadek ubezpieczeniowy:

  • brak płatności nie mniej niż dwóch i nie więcej niż trzech kolejnych rat kredytu w czasie ubezpieczonego okresu spłaty kredytu, nie później jednak niż w dniu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki,

Okres ubezpieczenia:

  • ustalany przez Bank (od 1 do 12 miesięcy) z możliwością kontynuacji na kolejne okresy maksymalnie do 120 miesięcy,

Składka ubezpieczeniowa:

  • Składka obliczana jest jako % od kwoty uruchomionego kredytu.
  • Płatna za ustalony okres ubezpieczenia.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?