https:/www.high-endrolex.com/37
OFERTA

PLUS PLD-KFG

Gwarancja PLUS PLD-KFG

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w  bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych wynosi 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR). Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.

 

Dla kogo?

Oferta gwarancji skierowana jest do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw:

kategoria MŚP

zatrudnienie

roczny obrót

suma bilansowa

mikroprzedsiębiorstwo

<10

≤ 2 mln EUR

≤ 2 mln EUR

małe przedsiębiorstwo

<50

≤ 10 mln EUR

≤ 10 mln EUR

średnie przedsiębiorstwo

<250

≤ 50 mln EUR

≤ 43 mln EUR

które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terenie województw: zachodniopomorskim, kujawsko – pomorskim, wielkopolskim, warmińsko – mazurskim i mazowieckim;
 • są rezydentami i posiadają zdolność kredytową;
 • nie posiadają wpisu w jakimkolwiek systemie, w którym podlegają weryfikacji na etapie udzielania kredytu, które to wpisy zgodnie z tymi przepisami wykluczą ich z możliwości uzyskania kredytu w Banku (np. BIK);
 • na etapie udzielania kredytu nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec US oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS;
 • łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji w ramach portfelowych linii gwarancyjnych w Banku nie przekroczy 3,5 mln zł.

Kwota gwarancji

Kwota gwarancji PLD PLUS wynosi 80% wartości kapitału kredytu (gwarancja BGK 60%
+ poręczenie funduszy poręczeniowych 20%). Maksymalna kwota kredytu wynosi 1 mln PLN. Na pozostałe 20% kwoty kapitału zabezpieczenie w formie akceptowanej przez Bank dla poszczególnych produktów kredytowych.

Na jaki okres?

 • do 27 miesięcy– w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)
 • do 99 miesięcy– w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

 

Ile kosztuje?

 • Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5%
 • Stawka opłaty prowizyjnej za poręczenie wynosi 1,99% za okres  roczny gwarancji.

 

Proste zabezpieczenie

Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco kredytobiorcy na rzecz BGK i KGP.

 

Dlaczego warto?

 • możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń;
 • niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji;
 • minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej;
 • cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

 

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?