OFERTA

Indywidualne Konto Emerytalne IKE

Prosty i przyjazny sposób podniesienia świadczeń emerytalnych!

Już dziś zadbaj o to, by Twoja emerytura była wyższa i pozwoliła Ci spełnić wszystkie plany i potrzeby. Nie odwlekaj decyzji i załóż Indywidualne Konto Emerytalne IKE.

Wypłaty z konta mogą być dokonywane tylko częściowo. Całość stanu konta może zostać wypłacona po nabyciu uprawnień emerytalnych.

Wysokość limitów wpłat rocznych podlegających zwolnieniu z podatku dochodowego określają przepisy ustawy o IKE. Zgodnie z Obwieszczeniem MPiPS obowiązujący w 2023 roku limit wpłat na IKE wynosi 20 805,00 zł.

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Koronowie zawierające informacje wymagane rozporządzeniem SFDR przekazywane przed zawarciem umowy o Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

 

Niniejsze oświadczenie publikowane jest w celu realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), w związku
z oferowanym przez Bank Spółdzielczy w Koronowie produktem emerytalnym IKE. 

Zgodnie z art. 1 SFDR ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego
i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Bank Spółdzielczy w Koronowie oświadcza, że tworząc produkt emerytalny IKE z uwagi na charakterystykę zbliżoną do lokaty oszczędnościowej, nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oferowane jest przez Bank w formie rachunku oszczędnościowego, na którym zgromadzone są środki pieniężne klienta, stad też produkt nie wprowadza ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 2 pkt 22 SFDR.

W związku z powyższym ryzyka te nie maja wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.  

Korzyści:

  • odsetki od zgromadzonych środków zwolnione z 19% podatku dochodowego,
  • możliwość zwiększenia kwoty przyszłej emerytury poprzez dokonywanie systematycznych wpłat przez długi okres,
  • możliwość deponowania nawet niewielkich kwot,
  • możliwość wpłat gotówkowych i bezgotówkowych,
  • dziedziczenie zgromadzonego kapitału - zabezpieczenie finansowe dla najbliższych Oszczędzającego,
  • dowolność sposobu wypłaty środków - jednorazowo bądź w ratach,
  • gwarancja bezpieczeństwa ulokowanego kapitału.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?