https:/www.high-endrolex.com/37 Lokaty terminowe
OFERTA

Lokaty terminowe

Niech Twoje pieniądze pracują dla Ciebie!

Bank umożliwia swobodne lokowanie posiadanych nadwyżek finansowych za pośrednictwem lokat terminowych. Lokaty zakładane są na dowolne okresy do 12 miesięcy. Oprocentowane są wg stałej lub zmiennej stopy procentowej.

Lokaty zakładane są na dowolne okresy z zakresu od 24 godzin do 2 lat.

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?