OFERTA

Lokaty terminowe

Niech Twoje pieniądze pracują dla Ciebie!

Bank umożliwia swobodne lokowanie posiadanych nadwyżek finansowych za pośrednictwem lokat terminowych. Lokaty zakładane są na dowolne okresy z zakresu od 24 godzin do 2 lat. Oprocentowane są wg stałej lub zmiennej stopy procentowej.

Lokaty terminowe

Lokaty zakładane są na dowolne okresy z zakresu od 24 godzin do 2 lat.

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?