OFERTA

Kredyt unijny SGB

Kredyt unijny SGB

 1. Prowadzisz działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą) i  jesteś na liście oczekujących na  dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków funduszy pomocowych za pośrednictwem jednostki kontraktującej? – przyjdź po Kredyt Unijny SGB
 2. Kredyt może być przeznaczony na realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta
 3. Warunkiem ubiegania się o kredyt jest:
  1. posiadanie rachunku bieżącego w Banku,
  2. zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego
  3. przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
   lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta,
 4. Maksymalny okres kredytowania wynosi do 120 m/cy (10 lat), z zastrzeżeniem zachowania spełniania warunków przypisanych dla danego rodzaju przedsięwzięcia i zachowania okresu kredytowania zgodnego specyfiką przedsięwzięcia (programu), jednak nie dłuższy niż okres amortyzacji dominującego składnika przedsięwzięcia.  

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?