https:/www.high-endrolex.com/37 Pakiet "Bezpieczny podróżnik"
OFERTA

Pakiet "Bezpieczny podróżnik"

Pakiet „Bezpieczny Podróżnik”

Pakiet przygotowany specjalnie dla posiadaczy kart płatniczych wydanych przez Banki Spółdzielcze współpracujące z Concordia Polska TUW, podzielony na dwa produkty ubezpieczeniowe:

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i w trakcie podróży zagranicznej. Concordia Polska TUW ponosi ryzyko zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz doznania przez Ubezpieczonego - w wyniku nieszczęśliwego wypadku - określonego rodzaju inwalidztwa
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej. Towarzystwo zapewnia zwrot kosztów leczenia Ubezpieczonego przebywającego za granicą R.P., jeśli Ubezpieczony musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?