https:/www.high-endrolex.com/37 Kredyty i pożyczki
OFERTA

Kredyty

Kredyt płynnościowy – kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych

Kredyt udzielany producentomrolnym w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym – już dostępny w ofercie naszego Banku.

Już dziś możesz złożyć wniosek o kredyt płynnościowy z oprocentowaniem 2%.

Na co?

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

Dla kogo?

O kredyt możesz się ubiegać, jeżeli jesteś producentem rolnym.

Ile?

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Najważniejsze korzyści:

 • Oprocentowanie 2%, dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR
 • Prowizja 0,5%

Dodatkowe warunki:

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż:

 • 36 miesięcy w przypadku kredytów do 100 000 zł
 • 48 miesięcy w przypadku kredytów do 200 000 zł
 • 60 miesięcy w przypadku kredytów do 400 000 zł

licząc od daty zawarcia umowy kredytu.

Chcesz starać się o kredyt płynnościowy w Banku Spółdzielczym w Koronowie?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. 

Możliwość skorzystania z oferty do 31.12.2023r.

Kredyt płynnościowy – kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych

Kredyt udzielany producentom rolnym w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym – już dostępny w ofercie naszego Banku.

Już dziś możesz złożyć wniosek o kredyt płynnościowy.

Na co?

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

Dla kogo?

O kredyt możesz się ubiegać, jeżeli jesteś producentem rolnym.

Ile?

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Najważniejsze korzyści:

 • Oprocentowanie dla klienta wynosi 2%, dzięki dopłatom do pozostałej części odsetek z ARiMR
 • Prowizja 0,5%

Dodatkowe warunki:

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż:

 • 36 miesięcy w przypadku kredytów do 100 000 zł
 • 48 miesięcy w przypadku kredytów do 200 000 zł
 • 60 miesięcy w przypadku kredytów do 400 000 zł

licząc od daty zawarcia umowy kredytu.

Chcesz starać się o kredyt płynnościowy w Banku Spółdzielczym w Koronowie?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. 

Możliwość skorzystania z oferty do 31.12.2023r.

Jeżeli kontrahent nie zapłacił Ci w terminie, a Ty chcesz uregulować swoje zobowiązania terminowo – przyjdź do Banku  po kredyt płatniczy

Kredyt w rachunku dla rolników na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej

Kredyt na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego

Na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach produkcji rolnej i przetwórstwie rolnym

Na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Jeśli potrzebujesz środków na rozwój swojego gospodarstwa.

Kredyt może być udzielony w kwocie do wysokości 1,5 tys. zł na 1ha użytków rolnych i nie więcej niż 500 tys. zł.

Kredyt udzielany jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na okres do jednego roku.

informacje ogólne

Jeśli potrzebujesz środków na rozwój swojego gospodarstwa.

Kredyt może być udzielony w kwocie do wysokości 1,5 tys. zł na 1ha użytków rolnych i nie więcej niż 500 tys. zł.

Kredyt udzielany jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na okres do jednego roku.

Bycie EKO jest teraz łatwiejsze niż myślisz!

W ostatnim czasie wiele się mówi o zanieczyszczeniu środowiska, smogu, efekcie cieplarnianym… Bank Spółdzielczy w Koronowie stworzył produkt, który pomoże Ci zadbać o środowisko – EKO-KREDYT to TWÓJ sposób na ochronę środowiska! Bądź EKO – my Ci w tym pomożemy!

Eko-Kredyt to szybki i tani sposób na:

 • wymianę azbestowych pokryć dachowych,
 • zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wymianę kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 50 kW),
 • Inne działania proekologiczne dla gospodarstw domowych, współfinansowane ze środków budżetowych.

Eko-Kredyt możesz wykorzystać także na w/w przedsięwzięcia proekologiczne, zrealizowane przez Ciebie w ciągu ostatnich 12 m-cy – wystarczy, że udokumentujesz poniesione koszty opłaconymi rachunkami lub fakturami.

Eko-kredyt

Bycie EKO jest teraz łatwiejsze niż myślisz!

W ostatnim czasie wiele się mówi o zanieczyszczeniu środowiska, smogu, efekcie cieplarnianym… Bank Spółdzielczy w Koronowie stworzył produkt, który pomoże Ci zadbać o środowisko – EKO-KREDYT to TWÓJ sposób na ochronę środowiska! Bądź EKO – my Ci w tym pomożemy!

Eko-Kredyt to szybki i tani sposób na:

 • wymianę azbestowych pokryć dachowych,
 • zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wymianę kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 50 kW),
 • Inne działania proekologiczne dla gospodarstw domowych, współfinansowane ze środków budżetowych.

Eko-Kredyt możesz wykorzystać także na w/w przedsięwzięcia proekologiczne, zrealizowane przez Ciebie w ciągu ostatnich 12 m-cy – wystarczy, że udokumentujesz poniesione koszty opłaconymi rachunkami lub fakturami.

Kto może skorzystać?

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy.

Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej.

Korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • długi okres kredytowania - do 10 lat,
 • karencja w spłacie  kapitału- do 6 miesięcy,
 • brak udziału środków własnych,
 • elastyczne formy spłaty.

Aby uzyskać kredyt

 • złóż wniosek o kredyt w placówkach Banku Spółdzielczego w Koronowie,
 • jeżeli przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków budżetowych dołącz do wniosku o kredyt:
  • kopię wniosku o dotację lub decyzję o przyznaniu dotacji z Gminy o dofinansowaniu przedsięwzięcia,
  • kosztorys przedsięwzięcia, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (jeżeli jesteś osobą fizyczną możesz kosztorys sporządzić sam).
   Kosztorys nie jest wymagany w przypadku refinansowania poniesionych nakładów.

Potrzebujesz naszego wsparcia? – jesteśmy do Twojej dyspozycji! Możesz skontaktować się z nami poprzez formularz zamieszczony tutaj.

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?