OFERTA

Kredyty

Jeśli potrzebujesz środków na rozwój swojego gospodarstwa.

Kredyt może być udzielony w kwocie do wysokości 1,5 tys. zł na 1ha użytków rolnych i nie więcej niż 500 tys. zł.

Kredyt udzielany jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na okres do jednego roku.

Kredyt płatniczy

Jeżeli kontrahent nie zapłacił Ci w terminie, a Ty chcesz uregulować swoje zobowiązania terminowo – przyjdź do Banku  po kredyt płatniczy

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku dla rolników na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej

Kredyt inwestycyjny – „Agro-Inwestycja”

Kredyt na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego

Kredyt z dopłatą do oprocentowania ARiMR

Na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach produkcji rolnej i przetwórstwie rolnym

Kredyt obrotowy „Agro-Kredyt”

Na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?