Aktualność

Zebrania Grup Członkowskich i Zebranie Przedstawicieli

A A A

Mimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19  w terminie od 12 do 16 czerwca 2020 roku Bank Spółdzielczy w Koronowie przeprowadził 8 Zebrań Grup Członkowskich. w formie wideokonferencji. We wszystkich spotkaniach wziął udział Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Ormiński oraz cały Zarząd Banku w składzie: Alicja Huczyńska – Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu – Edyta Syrewicz, Marek Musiał i Jerzy Gumienny.

 

Uczestniczący w Zebraniach Członkowie Banku  wysłuchali Sprawozdania finansowego Banku za rok 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2019, wraz z omówieniem wniosków Zebrań Grup Członkowskich z poprzedniego roku; Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz omówienia realizacji uchwał i wniosków z zeszłorocznego Zebrania Przedstawicieli. Członkowie Banku  oraz zostali zapoznani z kierunkami działania Banku i wyzwaniami  jakie stoją przed Bankiem w 2020 roku w związku z sytuacją pandemii brali udział w dyskusji oraz przedstawili swoje wnioski i postulaty.

Dzięki tak sprawnie przeprowadzonym Zebraniom Grup Członkowskich już 03 lipca 2020 roku w Śliwicach odbyło się Zebranie Przedstawicieli. . Ze względów bezpieczeństwa zabrakło jednak na nim tak ważnych dla nas elementów -, bez jak udział Pocztu Sztandarowego oraz zaproszonych gości ze Związku Rewizyjnego, Krajowej Rady Spółdzielczej, SGB-Banku oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony, którzy byli z nami w poprzednich latach. Od zaproszonych przez nas gości otrzymaliśmy listy z życzeniami owocnych obrad i gratulacjami za osiągnięte przez Bank wyniki finansowe. Obrady rozpoczęto Hymnem Spółdzielców.

 

Podczas Zebrania Przedstawicieli Zarząd przedstawił za 2019 rok Sprawozdanie finansowe Banku,   Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie oraz realizację wniosków Zebrania Przedstawicieli z 2019r. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2019. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej, które zostało przeczytane przez Emilię Jasiecką – Głównego Księgowego (BS Koronowo). Podczas omawiania kierunków działań na 2020 rok  mocno zasygnalizowano Przedstawicielom sytuację związaną z pandemią, w jakiej przyszło bankom prowadzić  działalność. Ponadto m. in. przedstawione zostały propozycje zmian w Statucie Banku, Regulaminie działania Rady Nadzorczej, Polityki oceny odpowiedniości (...). Z myślą o udziałowcach podjęto decyzję o przeznaczeniu części wypracowanego zysku na wzrost wartości udziałów członkowskich.  Wszystkie uchwały zostały jednogłośnie podjęte przez Zebranie Przedstawicieli.

 

Na koniec Zebrania otrzymaliśmy wiele miłych słów związanych z osiągniętymi przez Bank wynikami i podziękowań za działania jakie Bank prowadzi w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Polub naszą stronę!
news news news news news news news
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?