Aktualność

Ubezpieczenie Upraw Jesień 2023

A A A

KOGO UBEZPIECZAMY:

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla producentów rolnych:
• osób fizycznych,
• osób prawnych.

CO UBEZPIECZAMY:

Jeśli otrzymujesz dopłaty bezpośrednie, jesteś zobowiązany do ubezpieczenia minimum połowy
powierzchni swoich upraw od co najmniej jednego ryzyka związanego z niekorzystnymi zjawiskami
klimatycznymi:
• ujemne skutki przezimowania,
• przymrozki wiosenne,
• susza,
• grad.

Dodatkowo możesz wybrać ochronę od huraganu i deszczu nawalnego, a także ryzyka ognia –
na warunkach komercyjnych (bez dopłat z budżetu państwa).

 

Ubezpieczenie chroni m.in. uprawy:
• zbóż,
• rzepaku,
• kukurydzy,
• buraków cukrowych,
• ziemniaków,
• roślin strączkowych,
• warzyw,
• owoców,
• roślin pastewnych.

JAK JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC:

• Odpowiadamy za szkody na całym polu lub jego części.
• Możesz wybrać ubezpieczenie od gradobicia lub pakiet chroniący od skutków zdarzeń, które
powodują największe straty w Twoich uprawach.
• Dla ubezpieczonych zbóż ozimych w sezonie jesiennym możesz dodatkowo wykupić
ubezpieczenie od suszy.

Zobacz, od czego w danej porze roku możesz ubezpieczyć swoje uprawy:

CZEGO NIEUBEZPIECZAMY:

Są takie sytuacje i zdarzenia, za które nie odpowiadamy. Ubezpieczenie Upraw Rolnych nie obejmuje
szkód, które m.in.:
• powstały z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Twojego lub Twoich domowników,
• są efektem działań szkodników lub chorób roślin,
• powstały, ponieważ niewłaściwie lub nieterminowo przeprowadzono zabiegi agrotechniczne,
• powstały, bo płody rolne przejrzały albo zbiory odbyły się zbyt późno,
• są wynikiem zakłóceń w działaniu środków ochrony roślin lub nawozów,
• są efektem porastania ziarna i nasion,
• powstały z powodu ubytków jakości w ubezpieczonych roślinach

TWOJE KORZYŚCI:

Główne zalety Ubezpieczenia Upraw Rolnych:
• nie stosujemy udziałów własnych przy ubezpieczeniu tradycyjnych upraw rolniczych, np. zbóż,
• zapewniamy stałą sumę ubezpieczenia,
• odpowiadamy za szkody już od 8% ubytku w plonach – w wybranych ryzykach i uprawach,
• w ubezpieczeniu od gradu i przymrozków wiosennych odpowiadamy nawet do 100% sumy
ubezpieczenia,
• mamy przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania,
• stosujemy dwuetapową likwidację szkody powstałej w wyniku gradu lub przymrozków wiosennych,
• szkody oceniają i likwidują wyłącznie fachowcy z branży rolniczej.

JAK KUPISZ UBEZPIECZENIE:

Zależy nam na Twojej wygodzie i szanujemy Twój czas, dlatego nasze ubezpieczenie możesz kupić w każdym Oddziale Naszego Banku.

 

 

Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?