Aktualność

Prezes Banku Spółdzielczego w Koronowie nowym członkiem Związku Banków Polskich

A A A

Na ostatnim posiedzeniu Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich, w którym brała udział Pani Alicja Huczyńska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie, omówiono zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w  Szczytnie, a  uczestniczyli w  nim – obok Zarządu Związku Banków Polskich – jego członkowie –prezesi i członkowie zarządów banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., jak również przedstawiciele podmiotów stowarzyszone z ZBP – Systemu Ochrony Instytucjonalnej BPS i SGB oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie

Dodatkowo omówiono szereg istotnych zagadnień dotykających sektor bankowości spółdzielczej w Polsce. Przedstawiono najważniejsze działania bieżące podejmowane przez ZBP, aktualne zagadnienia legislacyjno-prawne. Dokonano przeglądu aktualności: Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Systemów Wymiany Informacji oraz kwestii związanych z ustanowieniem roku 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Przekazano także najważniejsze informacje o pomocy krajowej w systemie kredytów preferencyjnych dla agrobiznesu oraz systemie gwarancyjno-kredytowym w Polsce po roku 2023. Przedstawiono również negatywne konsekwencje dla finansowania sektora rolnego wskutek rozszerzenia przepisów o ochronie konsumenckiej na rolników na mocy Ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej z dnia 14 kwietnia 2023 r

Na posiedzeniu tym przeprowadzono również wybory uzupełniające do Rady Związku. Prezes Zarządu Banku BPS S.A. – Pan Artur Adamczyk przedstawił kandydaturę Pani Alicji Huczyńskiej,  która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezes Zarządu naszego Banku została wybrana do Rady Związku ZBP.

 

Cieszymy się z tego faktu i życzymy Pani Prezes Alicji Huczyńskiej samych sukcesów i wiele satysfakcji z pełnionej funkcji.

Polub naszą stronę!
news
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?