Aktualność

OFERTA PRACY

A A A

Bank Spółdzielczy w Koronowie
 
poszukuje do Oddziału w Koronowie odpowiedzialnej i kompetentnej osoby do pracy na stanowisku:

DORADCA KLIENTA,

która odpowiedzialna będzie za sprzedaż produktów i obsługę klientów,
w szczególności w zakresie kredytów instytucjonalnych

Główne zadania:

 • sprzedaż i procesowanie kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla MŚP, w tym dla rolników;
 • sprzedaż i procesowanie kredytów zabezpieczonych hipotecznie, w tym mieszkaniowych;
 • sprzedaż i procesowanie kredytów gotówkowych;
 • sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i leasingowych;
 • otwieranie i obsługę rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w złotych i w walutach obcych;
 • pozyskiwanie klientów i członków Banku.
Poszukujemy osoby:
 • Posiadającej wykształcenie wyższe lub wiedzę ekspercką;
 • Posiadającej umiejętność analitycznego myślenia i syntetycznego formułowania wniosków;
 • Wyróżniającej się wysoką kulturą osobistą, pozytywnym nastawieniem do świata i ludzi oraz uczciwością i dobrym opanowaniem zdolności komunikacyjnych;
 • Dla której organizacja pracy i zarządzanie czasem na własnym stanowisku to priorytety;
 • Dla której praca zespołowa, także praca pod presją czasu będą wyzwaniem;
 • Która jest asertywna, kreatywna i otwarta na nowe doświadczenia i wyzwania;
 • Posługującej się pakietem MS Office;
 • Otwartej na rozwój swoich kompetencji.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w instytucji finansowej, w szczególności w sprzedaży produktów dla klientów instytucjonalnych;
 • doświadczenie w analizie kredytów dla podmiotów instytucjonalnych;
 • doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń.

Oferujemy:

 • Interesującą, pełną wyzwań pracę w renomowanej firmie;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia;
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Możliwość :
  • przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego;
  • ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą i możliwość wymiany doświadczeń;
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju kwalifikacji oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych;
 • Bezpłatny udział w specjalistycznych szkoleniach stanowiskowych (wewnętrznych i zewnętrznych);
 • Pakiet specjalistycznych szkoleń.

 

Aplikacje w postaci CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres rekrutacja-koronowo@bskoronowo.com.pl w temacie maila wpisując: OK - DORADCA KLIENTA. Termin składania aplikacji: do 17.11.2023 r. włącznie. Informujemy, że kontakt będzie miał miejsce tylko z wybranymi kandydatami.
Warunkiem bezwzględnym rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę Bankowi Spółdzielczemu w Koronowie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej/ aktualnej i przyszłych rekrutacji”*.

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Polub naszą stronę!
news
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?