O Banku

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Historia

Historia Banku datuje się od 13 marca 1869 roku, kiedy to kilkunastu obywateli wiejskich założyło stowarzyszenie pod nazwą "Towarzystwo kredytowe dla Koronowa i okolic".

Towarzystwo mające charakter spółdzielczy zostało założone   z inicjatywy działaczy polskich ze środowisk inteligencji mieszczaństwa i rolnictwa. Inicjatorem-założycielem był lekarz dr Stanisław Paczkowski. Spółdzielnia miała charakter polski mimo zniemczonej nazwy. Spółdzielnia ogłosiła jednak upadłość w 1890 roku i nie wiadomo  jaki był jej stan finansowy.

W miejsce zlikwidowanej spółdzielni kredytowej  15 maja 1892 roku została założona nowa, pod nazwą Bank Ludowy. Głównym celem działania było ratowanie żywiołu polskiego przed gospodarczym opanowaniem terenu przez Niemców, jak również przed akcją germanizacyjną władz pruskich (Bank powstał w zaborze pruskim). Inicjatorami-założycielami byli: adwokat Stanisław Golon, lekarz Antoni Chłapowski i kupiec Józef Rybarczyk.

W roku 1907 Zarząd Banku Ludowego nabył dom bankowy przy rynku. Urządzono w nim biuro. Owy budynek do dziś jest własnością Banku i siedzibą Centrali oraz oddziału.

Lata okupacji to czarna karta w historii Banku Ludowego. Cały dorobek uległ likwidacji.

Lata powojenne znane są już naszemu pokoleniu. Z upoważnienia b. Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej z 18 października 1945 roku Franciszek Jarzyna przystąpił do reaktywowania Banku Ludowego. 15 listopada tegoż roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a w następnym dniu Bank rozpoczął działalność. Dekretem z 25 października 1948 roku o reformie bankowej narzucono zmianę nazwy na "Gminna i Spółdzielcza". Ograniczono działalność samorządową i oszczędnościowo-kredytową. Dopiero w 1956 roku nastąpiło przywrócenie nazwy Bank Ludowy SOP oraz rozszerzono uprawnienia działalności oszczędnościowo - kredytowej.

1974 roku nastąpiła zmiana nazwy na "Bank Spółdzielczy w Koronowie".

Rozpoczęty w latach 1991-1993 proces restrukturyzacji banków spółdzielczych, powstająca na rynku finansowym konkurencja innych banków, wola istnienia polskiego sektora bankowości spółdzielczej z ponad 100-letnimi tradycjami i solidarność spółdzielcza spowodowały potrzebę dialogu i współpracy z innymi bankami, zwłaszcza tymi, które widziały potrzebę tworzenia jednego, silnego Banku.

Procesy integracji funkcjonujących w okolicy banków spółdzielczych wokół Banku Spółdzielczego w Koronowie przeprowadził Prezes Andrzej Drews.
I tak:

 • W dniu 25 marca 1995 roku przyłączone zostały dwa banki spółdzielcze, tj. Bank Spółdzielczy w Gostycynie i Bank Spółdzielczy w Lubiewie.
 • W dniu 16 grudnia 1996 roku utworzony został Oddział w Kamieniu Krajeńskim.
 • W dniu 01 lipca 1998 roku do Banku Spółdzielczego w Koronowie przyłączone zostały kolejne Banki Spółdzielcze z Brus, Cekcyna, Mroczy i Śliwic.

Proces dalszego rozwoju Banku Spółdzielczego w Koronowie, poprzez tworzenie nowych jednostek Banku, kontynuowała obecna Pani Prezes Alicja Huczyńska.
I tak:

 • 14 lutego 2004 roku otwarta została Filia w Dobrczu, a 25 kwietnia 2005 roku- Filia w Koronowie.
 • 20 maja 2005 roku rozpoczęły działalność dwa bydgoskie oddziały Banku: I Oddział w Bydgoszczy- w Fordonie (ul. Swobodna 11)  i II Oddziału w Bydgoszczy- na osiedlu Błonie (ul. Broniewskiego 4).
 • 28 lutego 2008 roku otwarta została II Filia w Koronowie.

W dniu 24 października 2009 roku zakończono uroczyście blisko dwuletni okres generalnego remontu Centrali Banku, który nie tylko przywrócił kamienicy jego przedwojenny pierwotny, okazały wygląd, ale wewnątrz budynku pozwolił urządzić bardzo funkcjonalne i nowoczesne biura dostępne w pełnym zakresie dla każdego klienta, również niepełnosprawnego.

02 stycznia 2012 roku otwarta została Filia w Cekcynie.

W ciągu swojej wieloletniej historii Bank kilkakrotnie zmieniał struktury w ramach, których funkcjonował:

 • od 1975 roku, jak wszystkie banki spółdzielcze, funkcjonował w strukturach Banku Gospodarki Żywnościowej,
 • od 1996 roku zrzeszony był z Pomorsko-Kujawskim Bankiem Regionalnym SA w Bydgoszczy,
 • 28-03-2002 roku zrzeszył się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA w Poznaniu.  Wraz z pozostałymi 202 bankami spółdzielczymi współtworzy prężną i nowoczesną markę - Spółdzielczą Grupę Bankową.

Dynamiczny rozwój Banku Spółdzielczego w Koronowie to nasza odpowiedź na silnie rozwijającą się konkurencję innych instytucji bankowych i parabankowych. Bank systematycznie doskonali swoją ofertę produktową oraz techniczną i informatyczną infrastrukturę, aby w pełni zaspokajać rosnące oczekiwania wielu pokoleń Klientów.

Odnowiona Centrala Banku Spółdzielczego w Koronowie

 

Dalej

Sztandar

Bank Spółdzielczy w Koronowie mimo swojej długoletniej, barwnej historii nie posiadał swojego sztandaru. Dopiero w 2009r. z inicjatywy Prezesa Zarządu Banku Alicji Małaczyńskiej idea powstania sztandaru Banku nabrała realnego kształtu.

W dniu 15.07.2009r. został zatwierdzony przez Zarząd wzór sztandaru. 

Sztandar ma wymiary 1m x 1m, gdzie:

 • na prawej stronie widnieje - orzeł w koronie haftowany srebrem na biało - czerwonym tle;
 • na lewej stronie – trzy drzewa na zielonym tle. Nad drzewami umieszczony jest srebrny napis w otoku – Bank Spółdzielczy w Koronowie, pod drzewami również srebrny napis – „Dalej Bracia, dłoń do dłoni, bo w jedności moc i siła”;
 • sztandar obszyty jest srebrnymi frędzlami;
 • drzewiec sztandaru zakończony jest metalową głowicą w formie orła w koronie;
 • na drzewcu sztandaru umieszczone są gwoździe z nazwami placówek Banku w porządku chronologicznym biorąc pod uwagę datę przyłączenia lub utworzenia placówki.

Wykonawcą sztandaru Banku Spółdzielczego w Koronowie jest Pani Zdzisława Gulgowska -  Mistrzyni Hafciarstwa z terenu działania Banku.

Sztandar miał swój uroczysty debiut w dniu 24 października 2009r. podczas uroczystości otwarcia siedziby Banku po remoncie.

Dalej

bs

Wizja i misja

Wizja Banku

Nowoczesny, szanujący tradycje i wartości spółdzielcze Bank, z wyłącznie polskim kapitałem. Profesjonalny i zaufany partner na rynku finansowym, z korzystną i dostosowaną do potrzeb lokalnego rynku ofertą.

Misja Banku

Oferujemy bezpieczne i atrakcyjne produkty oraz usługi finansowe. Budujemy wiarygodne i długotrwałe relacje z Klientami. Działamy prospołecznie i proekologicznie. Jesteśmy Bankiem w Twoim zasięgu.

Dalej

Władze

Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego w Koronowie zastępującym walne zgromadzenie członków spółdzielni. Zebranie przedstawicieli jest organem realizującym formułę demokracji pośredniej - interesy ogółu członków spółdzielni reprezentowane są za pośrednictwem wybranych przez nich na zebraniach grup członkowskich przedstawicieli.

Dalej

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza kadencji 2022-2026

Stanisław Ormiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Janicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Henryk Januszewski - Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Kożuch - Członek Rady Nadzorczej

Justyna Kraska-Rumińska - Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Król - Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Okonek - Członek Rady Nadzorczej (2022-2023)

Marcin Skalski - Członek Rady Nadzorczej

Robert Skórczewski - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Suwalski - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Swoiński - Członek Rady Nadzorczej

 

 

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Banku w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12 (parter) w godz. od 10.00 do 12.00 odbywa się dyżur członka Rady Nadzorczej Banku. Telefon kontaktowy 52 382 05 61.

Rada Nadzorcza kadencji 2018-2022

Stanisław Ormiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Janicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Włodzimierz Król - Sekretarz Rady Nadzorczej
Tadeusz Daroń - Członek Rady Nadzorczej
Ignacy Januszewski - Członek Rady Nadzorczej
Henryk Januszewski - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Krakowski - Członek Rady Nadzorczej
Herbert Ważny - Członek Rady Nadzorczej
Robert Skórczewski - Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Kożuch - Członek Rady Nadzorczej
Paweł Swoiński - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza kadencji 2014-2018

Stanisław Ormiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Janicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Włodzimierz Król - Sekretarz Rady Nadzorczej
Tadeusz Daroń - Członek Rady Nadzorczej
Ignacy Januszewski - Członek Rady Nadzorczej
Jan Kosiedowski - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Krakowski - Członek Rady Nadzorczej
Herbert Ważny - Członek Rady Nadzorczej
Jacek Zblewski - Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Kożuch - Członek Rady Nadzorczej
Paweł Swoiński - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza kadecji 2010-2014 w składzie :

Stanisław Ormiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Janicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Włodzimierz Król - Sekretarz Rady Nadzorczej
Kazimierz Brząkała - Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Daroń - Członek Rady Nadzorczej
Ignacy Januszewski - Członek Rady Nadzorczej
Jan Kosiedowski - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Krakowski - Członek Rady Nadzorczej
Alojzy Ornowski - Członek Rady Nadzorczej
Herbert Ważny - Członek Rady Nadzorczej
Jacek Zblewski - Członek Rady Nadzorcze

Dalej

bs bs bs bs

Zarząd

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koronowie:

Alicja Huczyńska - Prezes Zarządu
Edyta Syrewicz - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Gumienny - Wiceprezes Zarządu
Marek Musiał - Wiceprezes Zarządu

 

 

 

Dalej

Teren funkcjonowania

Siedzibą Banku Spółdzielczego jest Koronowo.

Bank Spółdzielczy w Koronowie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Koronowie to sieć 8 placówek, usytuowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.

Centrala Banku znajduje się w Koronowie.

Oddziały:

  1. Oddział w Koronowie
  2. Oddział w Brusach
  3. Oddział w Cekcynie
  4. Oddział w Gostycynie
  5. Oddział w Kamieniu Krajeńskim
  6. Oddział w Lubiewie
  7. Oddział w Mroczy
  8. Oddział w Śliwicach

Bank Spółdzielczy w Koronowie posiada również 9 własnych bankomatów w: Brusach, Bysławiu, Cekcynie, Gostycynie, Koronowie (2 bankomaty), Lubiewie, Mroczy i Śliwicach.

Na mocy zawartych porozumień, Klienci Spółdzielczej Grupy Bankowej mają dostęp do wszystkich bankomatów Spółdzielczej Sieci Bankomatów na zasadach identycznych, jak w przypadku korzystania z sieci własnych bankomatów SGB. Dzięki temu Klienci SGB posiadający karty debetowe mogą bezpłatnie wypłacać gotówkę w ponad 3635 bankomatów na terenie całego kraju.

 

Lista bankomatów bezprowizyjnych

Bankomaty wyłączone z sieci bezprowizyjnej z dniem 18.01.2016r.

Dalej

Zasady Dobrej Praktyki

W Banku przestrzegane są "Zasady dobrych praktyk Banku Spółdzielczego w Koronowie" i stanowią kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

Rozdział 1 -  Postanowienia ogólne

§ 1 

Niniejsze „Zasady dobrych praktyk Banku Spółdzielczego w Koronowie”, zwane dalej Zasadami, stanowią zbiór przepisów zawierających normy etyczne oraz regulujących standardy postępowania Banku Spółdzielczego w Koronowie, zwanego dalej Bankiem, jego Pracowników oraz osób, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności.

§ 2 

Zasady uwzględniają treść norm zawartych w Kodeksie Etyki Bankowej oraz Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, do których przestrzegania obowiązany jest zarówno Bank, jak również jego Pracownicy oraz osoby, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności związane ze świadczeniem usług.

§ 3 

1. Bank, jako instytucja zaufania publicznego, kieruje się w swojej działalności przepisami prawa, rekomendacjami nadzorczymi wydanymi przez organy nadzoru, w tym Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), European Banking Authority (EBA) oraz European Securities and Markets Authority (ESMA), a także uchwałami samorządu bankowego, dobrymi zwyczajami kupieckimi oraz powszechnie akceptowanymi normami etycznymi i zwyczajowymi, z uwzględnieniem zasad: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności, najlepszej wiedzy, neutralności politycznej i odpowiedzialności społecznej.

2. Bank przestrzega wszelkich zobowiązań lub deklaracji składanych wobec organów nadzoru oraz uwzględnia indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru.

§ 4 

Bank działa w sposób budzący zaufanie oraz z poszanowaniem godności ludzkiej, zarówno w obszarach obsługi klienta, działań promocyjnych i marketingowych oraz windykacji należności, jak i w zakresie relacji z Pracownikami, Współpracownikami,  Członkami Banku, Kontrahentami oraz innymi Interesariuszami, respektując uniwersalne prawa i wolności człowieka; w szczególności Bank przestrzega prawa do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, religię, narodowość, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową, przeciwdziałając i przeciwstawiając się wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu.

§ 5 

Bank realizując Strategię  działania Banku kieruje się uwarunkowaniami ekonomicznymi oraz słusznymi interesami swoich Klientów, Pracowników,  Członków Banku, Partnerów biznesowych i lokalnego środowiska.

§ 6 

Bank prowadzi swoją działalność zachowując zasady bezpieczeństwa oraz stosując odpowiednie mechanizmy kontrolne mające na celu:

1) zapewnienie zgodności swojej działalności z przepisami prawa, wewnętrznymi aktami prawnymi Banku oraz standardami, stanowiskami i wytycznymi regulatorów;

2) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

3) unikanie sytuacji mogących prowadzić do nadużyć gospodarczych, w tym przestępstw gospodarczych;

4) przeciwdziałanie korupcji;

5) unikanie sytuacji, które mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesu w relacjach z Klientami;

6) podejmowanie działań mających na celu bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych.

§ 7 

Bank prowadzi przejrzystą, zapewniającą ochronę informacji, politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby Członków Banku i Klientów, określającą w szczególności zasady i terminy udzielania im odpowiedzi. Dotyczy to także informacji prezentowanych na stronie internetowej Banku.

§ 8 

1.Bank w swojej działalności dąży do unikania sytuacji mogących powodować powstanie konfliktu interesów zarówno w relacjach z Klientami, jak i w relacjach z  Członkami Banku, Kontrahentami oraz innymi Interesariuszami.

2.W przypadku powstania konfliktu interesów Bank dokłada należytej staranności,
aby nie doszło do naruszenia interesów Klientów,  Członków Banku, Kontrahentów oraz innych Interesariuszy.

 

Rozdział 2 -  Zasady postępowania Banku w stosunkach z Klientami

§ 9 

Bank w stosunkach z Klientami:

1)postępuje uwzględniając szczególne zaufanie, jakim jest darzony, oraz wysokie wymagania, co do rzetelności, solidności i wiarygodności, traktując wszystkich swoich Klientów z należytą starannością;

2)kieruje się uczciwością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem oraz innowacyjnością;

3)działa zgodnie z zawartymi umowami, w granicach dobrze pojętego interesu własnego i z uwzględnieniem interesów Klientów;

4)nie wykorzystuje swojego profesjonalizmu w sposób naruszający interesy Klientów;

5)jako podmiot oferujący usługi lub produkty innych instytucji finansowych (np. polisy ubezpieczeniowe, jednostki funduszy inwestycyjnych) zapewnia Klientom rzetelną i pełną informację o tych usługach, produktach i instytucjach finansowych, jak również o warunkach procesu reklamacyjnego, wspierając w miarę możliwości Klientów w wypadku składania reklamacji lub skarg;

6)formułuje w sposób precyzyjny, zrozumiały i przejrzysty zasady działania Banku, informacje o świadczonych usługach, umowy, dokumenty bankowe i pisma kierowane do Klientów;

7)informując Klientów o rodzajach i warunkach świadczonych usług (także w reklamach), stara się wyjaśniać różnice pomiędzy poszczególnymi oferowanymi usługami lub produktami, wskazując korzyści, jakie wiążą się z daną usługą lub produktem, jak i związane z nimi ryzyka, umożliwiając Klientom dokonanie świadomego wyboru;

8)przeciwdziała konfliktom interesów, a w przypadku ich wystąpienia podejmuje możliwe działania w celu zarządzania nimi w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia interesów Klientów;

9)przekazuje Klientom informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Banku nie zapewniają, że nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta; przekazywane informacje zawierają dane pozwalające Klientowi na świadome podjęcie decyzji co do zawarcia umowy lub dalszego korzystania z usługi wynikającej z zawartej umowy;

10)ogranicza przepływ informacji objętych ochroną, w tym informacji poufnych, informacji dotyczących Klientów Banku oraz zawieranych przez nich transakcji.

§ 10 

1.Akcje promocyjne Banku rzetelnie, jednoznacznie informują Klientów o oferowanych produktach i usługach, a ich treść oraz forma nie wprowadzają w błąd, nie stwarzają możliwości wprowadzenia w błąd oraz cechują się poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów.

2.Akcje promocyjne Banku nie eksponują korzyści w sposób, który powodowałby umniejszenie znaczenia kosztów i ryzyk związanych z nabyciem produktu lub usługi.

§ 11 

Oferowane produkty lub usługi finansowe są dostosowywane do potrzeb różnych grup Klientów.

§ 12 

W celu zapewnienia rzetelności przekazywanych Klientom informacji oraz udzielania im zrozumiałych wyjaśnień, produkty i usługi Banku oferowane są przez odpowiednio przygotowane osoby.

 

Rozdział 3 – Zasady postepowania Banku w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem hipotecznym

§ 13 

 1. Rozpowszechniane przez Bank materiały reklamowe, marketingowe i informacyjne dotyczące kredytu hipotecznego sporządzane i udostępniane są zgodnie z „Polityką marketingową” oraz „Zasadami udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym – Podręcznik kredytowy”, jak również zgodnie z obowiązującą w Banku  Procedurą weryfikacji i powiązań personalnych.
 2. Bank zapewnia, aby upowszechniane w reklamach informacje,  dotyczące całkowitego kosztu kredytu hipotecznego oraz konsumenckiego, w szczególności stopa oprocentowania były jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne oraz nie wprowadzały Klienta w błąd.
 3. Publikowane przez Bank informacje reklamowe i marketingowe wymagają zaopiniowania przez Radcę Prawnego oraz uzyskania akceptacji Stanowiska Zgodności, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami.

§ 14 

 1. Bank w każdym czasie udostępnia Klientowi na trwałym nośniku lub w postaci elektronicznej precyzyjne, zrozumiałe oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa informacje dotyczące umowy o kredyt hipoteczny.
 2. Przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, Bank udziela  Klientowi wyjaśnień dotyczących kredytu hipotecznego. Wyjaśnienia przekazywane są w sposób zrozumiały, jednoznaczny i precyzyjny.
 3. Bank nie pobiera opłat za udzielenie  Klientom wymaganych przepisami prawa informacji dotyczących kredytu hipotecznego .

§ 15 

 1. Zasady wynagradzania Pracowników Banku wykonujących czynności związane z oferowaniem i udzielaniem  Klientom kredytów hipotecznych są uczciwe, przejrzyste oraz uwzględniają interesy  Klientów.
 2. Wynagrodzenie Pracowników, o których mowa w ust. 1, nie jest zależne od poziomu sprzedaży kredytów hipotecznych, jak również ilości rozpatrzonych wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego.
 3. Zasady wynagradzania Pracowników, o których mowa w ust. 1, określone zostały w „Regulaminie wynagradzania pracowników”, jak również uwzględniają obowiązujące w Banku zasady przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów oraz są zgodne z polityką zarządzania ryzykiem, wewnętrznymi standardami kredytowymi oraz Strategią  działania Banku.
 4. Regulacje wewnętrzne Banku określające wynagradzanie i premiowanie Pracowników Banku wymagają zaopiniowania przez Radcę Prawnego  oraz uzyskania akceptacji  Stanowiska Zgodności, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami.

§ 16 

Bank zapewnia, aby Pracownicy Banku zajmujący się obsługą kredytów hipotecznych odbyli zakończone egzaminem odpowiednie szkolenie w zakresie wymogów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

§ 17 

 1. Wszystkie regulacje wewnętrzne Banku związane z informowaniem  Klientów oraz wynagradzaniem Pracowników zajmujących się obsługą kredytów hipotecznych poddawane są okresowym przeglądom pod kątem zgodności z przepisami prawa.
 2. Wykonywane przez Pracowników Banku czynności związane z obsługą kredytów hipotecznych, oraz ich promocją, jak również sposób wynagradzania tych Pracowników jest przedmiotem okresowych kontroli prowadzonych przez odpowiednią komórkę organizacyjną Banku lub podmiot, któremu Bank zlecił przeprowadzanie czynności kontrolnych.

 

Rozdział 4 -  Zasady postępowania Banku ze skargami i reklamacjami klientów

§ 19 

Bank wdrożył i udostępnia Klientom jasne i przejrzyste zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji.

§ 20 

Bank zapewnia Klientom dostęp do informacji o obowiązujących w Banku zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji, wskazując w szczególności możliwe sposoby lub miejsca ich składania.

§ 21 

Po otrzymaniu skargi lub reklamacji od Klienta, Bank informuje go o tym fakcie, podając przewidywany termin jej rozpatrzenia.

§ 22 

 1. Bank rozpatruje złożone skargi i reklamacje w sposób rzetelny, wnikliwy, obiektywny i terminowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów. 
 2. Proces rozpatrzenia skargi lub reklamacji zostaje przeprowadzony niezwłocznie, z zachowaniem terminów określonych w obowiązujących przepisach, rekomendacjach oraz wewnętrznych aktach prawnych Banku normujących ten zakres.

§ 23 

Bank, analizując zgłoszone skargi i reklamacje, rozpoznaje źródło ich powstania, podejmuje działania mające na celu ich ograniczenie oraz podniesienie jakości obsługi.

§ 24 

Bank w treści odpowiedzi na skargę lub reklamację, stosownie do zarzutów w nich zamieszczonych, zawiera pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 25 

 1. Bank dąży do polubownego załatwiania sporów z Klientami.
 2. Bank dochodząc swoich roszczeń, w szczególności prowadząc działania windykacyjne wobec Klientów, działa profesjonalnie i dba o reputację instytucji zaufania publicznego.

§ 26 

Bank zapewnia Klientom informacje o działających przy Związku Banków Polskich instytucjach:

1) Arbitrze Bankowym;

2) Sądzie Polubownym;

3) Komisji Etyki Bankowej

oraz sposobach komunikacji z nimi.

 

Rozdział 5 -  Zasady postępowania Banku z Pracownikami

§ 27 

Bank dba o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi Pracownikami i Współpracownikami w duchu wzajemnego poszanowania i odpowiedzialności.

§ 28 

Bank powierza wykonywanie zadań z zakresu swojej działalności osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi nadzór sprawują osoby posiadające także odpowiednie wiedzę i doświadczenie.

§ 29 

Przy określaniu zakresu powierzanych zadań Bank bierze pod uwagę możliwość właściwego i rzetelnego ich wykonywania na danym stanowisku.

§ 30 

Bank weryfikuje powiązania personalne osób w nim zatrudnionych na wszystkich stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk kluczowych i kierowniczych, celem zapewnienia ciągłości realizacji funkcji istotnych dla Banku, a w przypadku zaistnienia powiązań personalnych pomiędzy Pracownikami, podejmuje stosowne działania mające na celu wyeliminowanie ryzyka operacyjnego, które mogłoby prowadzić do nadużyć ze strony pracowników.

§ 31 

 1. Każdy Pracownik Banku traktowany jest przez Pracodawcę z szacunkiem i godnością.
 2. Bank wyjaśnia każdą sytuację powodującą naruszenie zasady, o której mowa w ust. 1.

§ 32 

Polityka kadrowa Banku prowadzona jest w oparciu o jasno zdefiniowane zasady i kryteria merytoryczne, zapewniające:

1) Pracownikom równe szanse awansu i rozwoju;

2) Kandydatom do podjęcia pracy w Banku równe szanse zatrudnienia.

§ 33 

W celu ciągłego doskonalenia wiedzy Pracowników, Bank umożliwia Pracownikom osobisty rozwój zawodowy, zapewniając dostęp do różnorodnych form szkolenia.

§ 34 

Regulamin wynagradzania Pracowników Banku Spółdzielczego w Koronowie oraz Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie zawiera czytelne i przejrzyste zasady wynagradzania i nagradzania, uwzględniające wkład Pracowników w rozwój i sukces Banku i Zrzeszenia

§ 35 

Bank zapewnia Pracownikom przyjazne środowisko pracy.

§ 36 

Bank umożliwia Pracownikom zgłaszanie naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, mogących mieć negatywny wpływ na reputację Banku, gwarantując zgłaszającym je Pracownikom poufność danych i okoliczności podanych w zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

 

Rozdział 6 -  Zasady postępowania Pracowników Banku

§ 37 

Pracownik Banku:

1) zachowuje poufność informacji dotyczących Banku i jego Klientów;

2) zachowuje tajemnicę bankową i zawodową oraz tajemnicę przedsiębiorstwa;

3) zabezpiecza inne prawnie chronione informacje.

§ 38 

Pracownik Banku wypełnia swoje obowiązki:

1) zgodnie z zakresem powierzonych mu czynności;

2) uczciwie, sumiennie i rzetelnie;

3) z najlepszą wiedzą i wolą;

4) z należytą starannością;

5) przestrzegając wewnętrznych aktów prawnych Banku, standardów, stanowisk i wytycznych regulatorów oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 39 

1.Pracownik Banku chroni majątek Banku i wykorzystuje go zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.Pracownik Banku nie może niszczyć majątku Banku ani wykorzystywać go do celów prywatnych.

§ 40 

Pracownik Banku:

1) wykazuje się znajomością obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych aktów prawnych Banku oraz standardów, stanowisk i wytycznych regulatorów;

2) wykorzystuje posiadaną wiedzę i umiejętności oraz zachowuje się w sposób uwzględniający interes Banku i jego Klientów;

3) dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i umiejętności;

4) jest lojalny wobec Banku;

5) dba o dobre imię Banku i godnie go reprezentuje.

§ 41 

Pracownik Banku nie może podejmować czynności, które mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów pomiędzy nim a Bankiem czy pomiędzy nim a Klientami Banku, w szczególności Pracownik nie może podejmować, dla osiągania osobistych korzyści, działań konkurencyjnych wobec Banku, w którym jest zatrudniony.

§ 42 

Pracownik przewiduje i unika sytuacji, w których jego prywatne interesy mogłyby być sprzeczne z interesami Klienta Banku lub Banku, a zakres jego czynności określony jest w taki sposób, aby wykluczyć z obowiązków Pracownika zadania, które pozostają ze sobą w relacji powodującej konflikt interesów.

§ 43 

Pracownik, wykonujący czynności w imieniu Banku, nie może obsługiwać własnych transakcji finansowych oraz świadczyć usług na rzecz osób, z którymi łączą go bliskie relacje osobiste lub biznesowe.

§ 44 

1.Pracownik Banku nie może przyjmować ani przekazywać prezentów w okolicznościach, w których przyjęcie lub przekazanie prezentu może wskazywać na udzielenie lub uzyskanie korzyści majątkowej lub rekompensaty za świadczoną usługę.

2.Pracownikowi Banku nie wolno przyjmować ani przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym w postaci prezentów, usług, pożyczek, ani zgadzać się na uprzywilejowane traktowanie przez Klienta w zamian za współpracę z Bankiem.

§ 45 

Pracownik Banku nie nadużywa zajmowanego w Banku stanowiska dla osiągania korzyści osobistych.

§ 46 

Pracownik postępuje odpowiedzialnie w najlepiej pojętym interesie Banku mając na uwadze, że jego praca utożsamiana jest z działaniem Banku i wpływa na jego reputację.

§ 47 

Pracownik odpowiada za wypowiadane słowa i treść dokumentów sporządzanych dla Banku i Klienta.

§ 48 

1.Pracownicy Banku odpowiedzialni są za tworzenie w miejscu pracy koleżeńskiej i życzliwej atmosfery.

2.Niedopuszczalne jest naruszanie praw pracowniczych, w tym stosowanie jakichkolwiek form dyskryminacji (w tym molestowania), mobbingu, a także innych form nacisku.

3.Pracownik pełniący funkcję kierowniczą obowiązany jest podejmować działania mobilizujące Pracowników do tworzenia atmosfery pozytywnie motywującej do pracy oraz odpowiedniej jakości obsługi Klientów poprzez np. tworzenie perspektyw rozwoju, nagradzanie czy wyrażanie uznania.

4.Pracownik unika nieakceptowalnych w Banku powiązań personalnych, określonych w obowiązujących w Banku zasadach w tym zakresie.

§ 49 

Za niedopuszczalne uznaje się wykonywanie czynności służbowych pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, posiadanie w środowisku pracy takich środków, broni palnej i białej oraz amunicji.

§ 50 

W relacjach z Klientami Pracownik Banku:

1) tworzy relacje biznesowe z Klientami i Partnerami biznesowymi, niezależnie od ich płci, rasy, pochodzenia etnicznego, wyznania, religii, narodowości, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, przekonania politycznego, przynależności związkowej
oraz nie stosuje żadnych innych form dyskryminacji;

2) przestrzega przepisów prawa, wewnętrznych aktów prawnych oraz standardów, stanowisk i wytycznych regulatorów oraz kieruje się zasadą dobrze pojętego interesu Banku i Klienta;

3) w sposób taktowny i uprzejmy zapewnia klientom pełną i zrozumiałą informację o usługach, obejmującą wyjaśnienie istoty świadczonych przez Bank usług oraz warunków umów.

 

Rozdział 7 -  Zasady postępowania pomiędzy Bankami i innymi Instytucjami finansowymi, Partnerami biznesowymi oraz środowiskiem lokalnym

§ 51 

Bank w relacjach z innymi Bankami i Instytucjami finansowymi kieruje się zasadami rzetelności, lojalności i kultury korporacyjnej, wzajemnego zaufania i uczciwej konkurencji.

§ 52 

Nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę przedsiębiorstwa, bankową, zawodową oraz chroniąc informacje poufne, Bank wspomaga inne Banki przy wykonywaniu wspólnych przedsięwzięć, służących bezpieczeństwu systemu bankowego, a także przy wykonywaniu czynności bankowych na zasadzie równości i wzajemności, szczególnie w zakresie wymiany informacji dopuszczonej przepisami prawa i wewnętrznymi porozumieniami.

§ 53 

Udzielając informacji Bank szczególnie dba o ich aktualność, prawdziwość i rzetelność.

§ 54 

Bank nie wypowiada umów z innymi Bankami, zwłaszcza umów o stałej współpracy, bez ważnych powodów.

§ 55 

Bank dąży do polubownego załatwiania sporów powstających pomiędzy nim oraz innymi Bankami i Instytucjami finansowymi, a w szczególności korzysta z sądownictwa polubownego, prowadzonego przez samorząd bankowy.

§ 56 

Bank i jego Pracownicy nie podważają publicznie profesjonalizmu, rzetelności i uczciwości innych Banków i Instytucji finansowych, w szczególności przy wykorzystaniu Internetu,
jako narzędzia umożliwiającego anonimowość.

§ 57 

Bank nie:

1)odnosi się w reklamach do ofert innych Banków;

2)kreuje negatywnego wizerunku Konkurentów;

3)podaje w wątpliwość solidność innych Banków;

4)ocenia działalności innych Banków.

§ 58 

Bank powierza Partnerom biznesowym wykonywanie określonych czynności z poszanowaniem przepisów prawa, zachowaniem najwyższej staranności oraz stosując się do następujących zasad:

1) współpraca powinna odbywać się z poszanowaniem zasad ochrony informacji, w tym ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, zawodowej i handlowej;

2) Bank nie podejmuje współpracy z Partnerami biznesowymi, których sposób prowadzenia działalności może stanowić zagrożenie dla reputacji Banku lub środowiska bankowego;

3) Bank wspiera budowanie wysokich standardów etycznych w duchu uczciwej konkurencji wśród Partnerów biznesowych celem zapewnienia jak najlepszej realizacji powierzonych czynności i zachowania standardów instytucji zaufania publicznego;

4) Bank udziela Partnerom biznesowym niezbędnego wsparcia w realizacji powierzonych czynności;

5) Bank respektuje prawa autorskie i prawo własności intelektualnej innych podmiotów.

§ 59 

W relacjach ze środowiskiem lokalnym Bank:

1)sprzyja inicjatywom lokalnym poprzez kształtowanie i rozwój odpowiedzialności w biznesie, a także tworzenie podstaw wzrostu ekonomicznego;

2)w miarę możliwości podejmuje współpracę z organizacjami dążącymi do podniesienia jakości życia lokalnej społeczności i angażuje się w działania mające na celu realizację tej współpracy;

3)analizuje wpływ swojej działalności na lokalne środowisko w perspektywie długookresowej i uwzględnia ten element w planach swojego rozwoju;

4)angażuje się w działania charytatywne na rzecz lokalnej społeczności oraz zachęca swoich Pracowników do podejmowania takich działań.

 

Rozdział 8 -  Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 60 

Bank przetwarza dane osobowe Klientów z poszanowaniem przepisów prawa, w dobrej wierze oraz z zachowaniem następujących zasad:

1) Bank dokłada należytej staranności w informowaniu o celu przetwarzania danych osobowych;

2) przy przetwarzaniu danych osobowych Bank kieruje się zasadami legalności, celowości, merytorycznej poprawności, adekwatności oraz ograniczenia czasowego;

3) Bank zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, wgląd do treści tych danych, z możliwością ich uaktualnienia, sprostowania i uzupełniania;

4) Bank przetwarza dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla celu, w którym zostały zebrane lub wynikającego z oświadczenia klienta lub czynności prawnej
bądź nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa;

5) Bank odpowiada wobec klientów za działania naruszające przepisy prawa o ochronie danych osobowych;

6) Bank chroni dane osobowe, w szczególności nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym i zapobiega ich wykorzystywaniu niezgodnie z przeznaczeniem;

7) Bank zapewnia klientom dostęp do informacji o sposobach postępowania w razie utraty przez nich dokumentów tożsamości, zwłaszcza w kontekście wykorzystania ich danych osobowych przez osoby nieuprawnione;

8) Bank dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności w korespondencji z Klientami;

9) Bank weryfikuje prawdziwość podawanych przez Klientów danych osobowych w trosce o bezpieczeństwo obrotu;

10) Bank dokłada należytej staranności w celu wyjaśniania wszelkich kwestii budzących wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem gromadzenia i przetwarzania danych w instytucjach, o których mowa w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.

 

Rozdział 9 -  Eliminowanie naruszeń postanowień niniejszych Zasad

§ 61 

1.Wszyscy Pracownicy Banku są zobowiązani do bieżącego przekazywania informacji o wszelkich podejrzeniach naruszenia oraz zgłaszania zidentyfikowanych naruszeń niniejszych Zasad przez Pracowników Banku bezpośrednio  na Stanowisko Zgodności (w dowolnej formie: osobiście, anonimowo, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), zgodnie z obowiązującymi w Banku Zasadami  zarządzania ryzykiem braku zgodności.

2.Obowiązki, o których mowa w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie do osób, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności.

§ 62 

Bank zapewnia anonimowość oraz ochronę przed negatywnymi konsekwencjami ze strony kierownictwa i innych Pracowników Banku osobie, która zgłosiła w dobrej wierze informacje dotyczące potencjalnych naruszeń niniejszych Zasad czy nieetycznych zachowań Pracowników Banku chyba, że informacje celowo podane zostały w sposób niezgodny z prawdą.

§ 63 

Bank zapewnia odpowiednią ochronę informacji, o których mowa w § 61, ze względu na indywidualne dane oraz opis niezgodności, prowadząc, w sposób minimalizujący możliwość identyfikacji źródła informacji, wszelkie działania zmierzające do ich uszczegółowienia i weryfikacji.

§ 64 

Bank analizuje każde zgłoszenie, o którym mowa w § 61, wszczyna postępowanie wyjaśniające oraz podejmuje działania zaradcze, zgodnie z obowiązującymi w Banku Zasadami  zarządzania ryzykiem braku zgodności.

 

Rozdział 10 -  Postanowienia końcowe

§ 65 

1.W celu uniknięcia sytuacji mogących powodować wystąpienie naruszenia niniejszych Zasad, wszyscy Pracownicy Banku zobowiązani są, po zapoznaniu się z nimi, do złożenia oświadczenia o ich znajomości i ich stosowaniu.

§ 66 

W odniesieniu do osób, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności, jak również osób przez nie zatrudnianych/współpracujących z nimi, obowiązek zapoznania się z niniejszymi zasadami oraz złożenia oświadczenia o ich znajomości i  przestrzeganiu, powinien wynikać z zawieranej przez Bank umowy o współpracy.

 

Dalej

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Rynek finansowy stanowi wspólne dobro wszystkich jego uczestników, czyli podmiotów finansowych, jakimi są osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki organizacyjne oferujące produkty lub usługi finansowe, a także ich klientów oraz innych instytucji i organizacji na nim działających. Podstawa zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa rynku jest etyczny wymiar działań podmiotów finansowych.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego artykułuje podstawowe wartości i ideały etyczne przyświecające podmiotom finansowym, a wszystkie zasady Kanonu stanowią integralną, wzajemnie uzupełniającą sie całość. Równocześnie Kanon pozostawia podmiotom finansowym oraz ich organizacjom samorządowym swobodę kształtowania i ocenę stosowania standardów etycznych w zgodzie ze specyfika poszczególnych sektorów rynku i różnych rozwiązań organizacyjnych, a także z ich dorobkiem w tworzeniu i doskonaleniu zasad dobrych praktyk.

1. Uczciwość

Podmiot finansowy działa uczciwie i rozważnie, z poszanowaniem słusznego interesu klientów i dobra rynku finansowego, oraz nie nadużywa swojej dominującej pozycji wynikającej z przewagi zasobów, w tym kwalifikacji lub kompetencji osób działających w jego imieniu.

2. Staranność i kompetencje

Podmiot finansowy prowadzi działalność rzetelnie i z należyta starannością, dbając o to, by osoby działające w jego imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe i przyjmowały postawę etyczna.

3. Godność i zaufanie

Podmiot finansowy postępuje w sposób budzący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności klientów i kontrahentów, dbając o przejrzystość swoich działań.

4. Zasoby i procedury

Podmiot finansowy dysponuje zasobami oraz procedurami niezbędnymi do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności i wykorzystuje je w dobrej wierze.

5. Relacje wewnętrzne

Podmiot finansowy dba o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi pracownikami i współpracownikami w duchu wzajemnego poszanowania i odpowiedzialności, zapewniając odpowiednie warunki wykonywania czynności przez pracowników oraz osoby działające w jego imieniu.

6. Zapobieganie konfliktom interesów

Podmiot finansowy dąży do unikania konfliktów interesów, które mogłyby spowodować naruszenie słusznego interesu klientów, a jeżeli pomimo zachowania należytej staranności konflikt taki zaistniał – dąży do jego rozwiązania w sposób zapewniający uczciwe i rzetelne traktowanie klientów.

7. Informacje od klientów

Podmiot finansowy dąży do jak najlepszego poznania potrzeb swoich klientów, w takim zakresie, w jakim może to być przydatne do dostosowania jego oferty, zakresu lub poziomu świadczonych usług do sytuacji klientów.

8. Ochrona informacji o klientach

Podmiot finansowy chroni informacje o klientach i dba o to, by informacje te były wykorzystywane zgodnie z prawem.

9. Informacje dla klientów

Podmiot finansowy zapewnia klientowi jasna i rzetelna informacje o oferowanych produktach i usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając klientowi dokonanie właściwego wyboru.

10. Profilowanie usług

Podmiot finansowy stosuje wobec klientów jednolite, merytorycznie uzasadnione kryteria, które mogą różnicować jego ofertę, zakres lub poziom świadczonych usług w zależności od sytuacji klienta lub profilu grupy klientów, co nie wyklucza możliwości indywidualnego negocjowania warunków umów.

11. Rzetelna reklama

Podmiot finansowy prowadząc działalność reklamowa kieruje się zasadami uczciwej konkurencji oraz dba o to, by przekazywane informacje były rzetelne i nie wprowadzały w błąd, w szczególności w zakresie ryzyka związanego z możliwymi do osiągnięcia korzyściami.

12. Reklamacje klientów

Podmiot finansowy starannie, rzetelnie i terminowo rozpatruje reklamacje klientów, korzystając w miarę potrzeby z mediacyjnych i polubownych form rozstrzygania sporów.

13. Stosunki wzajemne i uczciwa konkurencja

Podmioty finansowe we wzajemnych stosunkach kierują się dobrymi obyczajami kupieckimi, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

14. Rozstrzyganie sporów wzajemnych

Podmioty finansowe dążą do rozwiązywania wzajemnych sporów, korzystając w miarę możliwości z mediacyjnych i polubownych form ich rozstrzygania.

15. Działania dla rozwoju rynku

Podmioty finansowe, nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnice zawodowa i tajemnice handlowa, współdziałają w promowaniu dobrych praktyk rynkowych i ładu korporacyjnego oraz, w miarę możliwości, w eliminowaniu z praktyki gospodarczej zjawisk utrudniających rozwój rynku finansowego, w szczególności działań nieuczciwych, nierzetelnych lub niezgodnych z zasadami określonymi w Kanonie.

16. Stosowanie Kanonu

Podmiot finansowy, który przyjął Kanon do stosowania, dba o to, by wszyscy jego pracownicy oraz inne osoby występujące w jego imieniu zapoznały się z Kanonem i stosowały się do jego zasad, a także udostępnia swoim klientom i kontrahentom do wglądu pełna treść Kanonu.

Dalej

Reklamacje

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., klient ma prawo złożyć reklamację.

 

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]

§ 1

 1. Reklamacja może być złożona:
 1. osobiście w Centrali (siedzibie Banku) lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
 2. telefonicznie w formie ustnej na numery telefonów podane na stronie internetowej Banku tj. www.bskoronowo.com.pl;
 3. listownie w formie pisemnej na adres Centrali Banku: Bank Spółdzielczy
  w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo,
 4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku tj. bank@bskoronowo.com.pl;
 5. faksem w formie pisemnej do Centrali Banku pod numer +48 52 382 05 60,  
  z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:
 1. osobiście w Centrali (siedzibie Banku) lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej;
 2. listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddziału - adresy podano na stronie Banku, tj. www.bskoronowo.com.pl;
 3. faksem w formie pisemnej do Centrali Banku pod numer +48 52 382 05 60.
 4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e–mail na adres  bank@bskoronowo.com.pl.
 1. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych w formie ustnej przez klientów innych niż instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników, Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzach, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu.
 3. Adresy Centrali oraz Oddziałów znajdują się na stronie internetowej Banku www.bskoronowo.com.pl.

 

[Zakres danych zawartych w reklamacji]

§ 2

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko lub nazwę klienta;
 2. adres korespondencyjny;
 3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
 4. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
 5. własnoręczny podpis klienta,

z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
 2. numer karty/karty mobilnej;
 3. numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę mobilną;
 4. datę transakcji;
 5. kwotę transakcji;
 6. miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).
 1. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych
  do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie
  w jakiej klient złożył reklamację.
 2. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta.
  Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 lub 2.
 3. Formularze reklamacji zawarte są poniżej:

Załącznik nr 1. Wzór formularza reklamacyjnego dla klienta indywidualnego

Załącznik nr 2. Wzór formularza reklamacyjnego dla klienta instytucjonalnego

Załącznik nr 10. Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego

Załącznik nr 11. Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego

Załącznik nr 5. Wzór formularz reklamacji ubezpieczeniowej

Informacje i oświadczenia dodatkowe

 

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]

§ 3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

[Termin rozpatrzenia reklamacji]

§ 4

 1. Odpowiedź na reklamację dotyczącą świadczonych przez Bank usług płatniczych powinna być udzielona klientowi bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Bank, w przypadku pozostałych reklamacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez Bank.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczących świadczonych przez Bank usług płatniczych, w przypadku pozostałych reklamacji do 60 dni kalendarzowych.
 3. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących
  z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a  w przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych – dodatkowo transakcje dokonane kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych.
 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1 Bank w formie pisemnej lub mailowej, w przypadku gdy klient wskaże taką formę otrzymania odpowiedzi na reklamację, powiadamia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu reklamacji:
 1. wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
 2. wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;
 3. wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.
 1. Do zachowania terminu, o których mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie - nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
 2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 3. Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.
 4. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 5. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta. 

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

§ 5

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest:
 1. w formie papierowej i wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem ust. 2;
 2. na innym trwałym nośniku i na wniosek klienta, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowym, poprzez załączenie zaszyfrowanego skanu odpowiedzi w formacie PDF. Hasło dla klienta umożliwiające odczytanie odpowiedzi na reklamację jest wysyłane w formie sms na numer telefonu klienta podany na formularzu reklamacji.
 1. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
 2. Zasady z ust.2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

 

[Usługa Chargeback]

  § 6

 1. W przypadku transakcji dokonywanych kartami Bank świadczy usługę chargeback na wniosek posiadacza karty/użytkownika karty w przypadku, gdy:
 1. zakupiony towar nie został dostarczony zgodnie z umową,
 2. zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umową) bądź uszkodzony,
 3. zakupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z opisem (umową),
 4. dokonany został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłaconych środków pieniężnych,
 5. rachunek karty został obciążony kwotą stanowiącą należność za usługę lub towar, które nie były zamawiane lub nabywane przez posiadacza karty/użytkownika karty.
 1. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez posiadacza karty/ użytkownika karty działań w stosunku do akceptanta, mających na celu odzyskanie kwoty transakcji lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty.
 2. Posiadacz karty/użytkownik karty składa wniosek o usługę chargeback niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o których mowa w ust. 2.
 3. Do wniosku o usługę chargeback klient winien dołączyć następujące dokumenty:
 1. potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub usługi;
 2. pisemne wyjaśnienie zawierające informacje wskazane w § 2 ust. 2;
 3. szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz niezgodności;
 4. informację na temat działań podjętych wobec akceptanta (tj. co najmniej wskazanie: daty i formy kontaktu posiadacza karty/użytkownika karty z akceptantem, danych akceptanta, treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi udzielonej przez akceptanta);
 5. informację, czy towar został zwrócony, a jeśli nie – jaka jest tego przyczyna, potwierdzenie odesłania otrzymanego towaru lub opis podjętych prób zwrotu towaru;
 6. informację o rezygnacji z usługi bądź innych żądaniach skierowanych do usługodawcy oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji otrzymanej od usługodawcy lub paragonu
  z informacją o zwrocie środków pieniężnych.

 

 1. Usługa chargeback jest przeprowadzana zgodnie z międzynarodowymi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do transakcji (Visa lub Mastercard), tj. na zasadach i w terminach wskazanych przez te organizacje płatnicze.
 2. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji posiadaczowi karty/użytkownikowi karty jest niezależna od Banku.
 3. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadności żądania zgłoszonego we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.
 4. W przypadku świadczenia przez Bank usługi chargeback nie stosuje się postanowień niniejszych Zasad  zawartych w § 8 „Informacje dodatkowe” ust. 2-4.

 

[Zgłaszanie nieautoryzowanych transakcji płatniczych]

§ 7

 1. W przypadku zgłoszenia przez klienta transakcji płatniczej, która według  twierdzenia  klienta nie była przez niego autoryzowana, po stwierdzeniu przez Bank, że transakcja nie była autoryzowana, Bank niezwłocznie nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji przywróci rachunek klienta do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca.
 2. Bank niezwłocznie przekazuje klientowi informację, o uznaniu jego roszczenia.

 

[Informacje dodatkowe]

§ 8

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient Banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
 4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
 1. odwołać się do Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczy w Koronowie , a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu, do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwej dla reklamacji;
 2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego**;
 3. skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, o ile    wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12.000 zł*;
 4. złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego** w sprawie rozwiązania sporu lub
 5. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
 1. Zasady opisanej w ust. 4 pkt 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

[Skargi]

§ 9

 1. W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub wykonywanej działalności, nie stanowiących reklamacji, klient ma prawo złożyć skargę. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w § 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust.6 i § 8 ust. 4 pkt 4.

[Wniosek]
§ 10

 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.
 2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w § 1 – 5, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 8 ust. 4 pkt 4.

 

Informacja o podmiotach rozpatrujących spory konsumenckie

Bank Spółdzielczy w Koronowie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać w Biurze Rzecznika Finansowego pod adresem: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa oraz na jego stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

Bank Spółdzielczy w Koronowie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w Regulaminie  Sądu Polubownego. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać  pod adresem: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 20 oraz na stronie internetowej https://knf.gov.pl.

Bank Spółdzielczy w Koronowie,  w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać  pod adresem: ul. Kruczkowskiego 10, 00-380 Warszawa oraz na stronie internetowej  https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

* dotyczy konsumentów

** dotyczy klientów indywidualnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej oraz rolników, dotyczy reklamacji ubezpieczeniowych

 

Dalej

Reklamacje COVID

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

W związku z wejściem w życie z dniem 7 kwietna 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. poz. 622) (dalej: Rozporządzenie)

Bank Spółdzielczy w  Koronowie  informuje,

że zgodnie z   §8[1] ww. Rozporządzenia skróceniu ulega termin, z 30 dni kalendarzowych na 14 dni kalendarzowych, na udzielenie odpowiedzi na reklamacje składane przez mikro2, małych3 i średnich4 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierające zastrzeżenia w przedmiocie zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii (art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych5).

 

Skrócenie terminu, o którym mowa powyżej dotyczy reklamacji dotyczących zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie  przed dniem 8 marca 2020 roku i w przypadkach, gdy zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy (mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) dokonaną przez Bank Spółdzielczy w Koronowie nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku.

 

Skrócony termin rozpatrywania reklamacji obowiązuje przez okres obowiązywania Rozporządzenia.

 

Terminy rozpatrywania reklamacji w pozostałych sprawach pozostają bez zmian.

 

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Koronowie       

 

 

[1] „Terminy, o których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni.”

2.  mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

3.  mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

  4. średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

  5. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz

2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank”. 

Dalej

Reklamacje COVID

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji*

W związku z wejściem w życie z dniem 7 kwietna 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. poz. 622) (dalej: Rozporządzenie)

Bank Spółdzielczy w  Koronowie  informuje,

że zgodnie z §8[1] ww. Rozporządzenia skróceniu ulega termin, z 30 dni kalendarzowych na 14 dni kalendarzowych, na udzielenie odpowiedzi na reklamacje składane przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierające zastrzeżenia w przedmiocie zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych2).

Nie ma możliwości wydłużenia tego terminu w szczególnie skomplikowanych przypadkach.

Skrócenie terminu, o którym mowa powyżej dotyczy reklamacji dotyczących zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank Spółdzielczy w  Koronowie przed dniem 8 marca 2020 roku i w przypadkach, gdy zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy (przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) dokonaną przez Bank Spółdzielczy w   Koronowie nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku.

 

Wyżej wymieniony (skrócony) termin obowiązuje przez okres obowiązywania Rozporządzenia.

 

Terminy rozpatrywania reklamacji w pozostałych sprawach pozostają bez zmian.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Koronowie      

 

* treść informacji obowiązuje od 18.04.2020r.

 

[1] „Terminy, o których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni.”

 

 2. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz

2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.

 

Dalej

Struktura organizacyjna

 

Dalej

Udziały członkowskie

Zostań Członkiem naszego Banku!

Przystąp do prestiżowego grona udziałowców Banku z ponad 130-letnią tradycją!

Zyskaj cenne doświadczenia, realny wpływ na rozwój Banku i korzystny udział w zyskach.

Członkiem Banku Spółdzielczego w Koronowie może być:

osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

osoba prawna.

Członkiem Banku zostanę gdy…

złożę podpisaną deklarację członkowską (o  przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie)

wniosę wpisowe w wysokości 150,00 zł

zadeklaruję i wniosę co najmniej 1 (jeden) udział w wysokości 1 000,00 zł

Wniesienie wpisowego i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

Członek Banku może posiadać liczbę udziałów o wartości nie większej niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy obejmowania udziałów w Banku przez Spółdzielczy System SGB, SGB- Bank  S.A. oraz BFG. Obejmowanie  udziałów nadobowiązkowych przez pozostałe podmioty, inne niż wskazane powyżej o równowartości wyższej niż 5% funduszu udziałowego wymaga zgody Zarządu Banku oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.)

Obowiązki Członka Banku:

przestrzegać postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku a także przepisów prawa,

dbać o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczyć w realizacji jego zadań statutowych;  

dbać o  poszanowanie  i  pomnażanie  majątku  Banku i zapobiegać marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę;

zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 6 ust. 7 Statut Banku Spółdzielczego w Koronowie w terminie 30 dni od dnia ich zmiany;

inne obowiązki określone w Statucie m.in. wskazane w § 9.

Dodatkowe bonusy…

zyskasz realny wpływ na naszą działalność i cele strategiczne Banku,

możesz zostać wybrany lub wybrana do organów nadzorczych Banku,

w Twoje ręce trafi część Naszego zysku,

zapewnimy Ci ochronę ubezpieczeniową.

Chronimy życie i zdrowie Członków Banku:

Wspólnie z  zapewniamy Ci najlepszą ochronę w ramach ubezpieczenia NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wybraliśmy najważniejsze dla Ciebie ryzyka ubezpieczeniowe:

śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku z określoną sumą ubezpieczenia na poziomie 10.000 zł,

trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku z określoną sumą ubezpieczenia na poziomie 20.000 zł.

Gwarantujemy pełny wariant ochrony ubezpieczeniowej (24h/dobę) i w całości opłacamy Twoją składkę ubezpieczenia.

 

Odpowiedzialność Członka Banku:

Jako członek Banku nie będziesz odpowiadał wobec wierzycieli Banku – uczestniczysz w pokrywaniu ewentualnych strat jedynie do wysokości zadeklarowanych udziałów.

Dołącz do grona Członków Banku Spółdzielczego w Koronowie już dziś!

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 (52) 382-05-61

bank@bskoronowo.com.pl

 

Dokumenty do pobrania:

deklaracja członkowska - deklaracja przystąpienia (osoba fizyczna),

deklaracja członkowska - deklaracja przystąpienia (osoba prawna),

wyciąg ze Statutu Banku Spółdzielczego w Koronowie - prawa i obowiązki Członków,

klauzula dot. ochrony danych osobowych.

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?