https:/www.high-endrolex.com/37 Nowoczesna ochrona zdrowia w lokalnej społeczności
Aktualność

NOWOCZESNA OCHRONA ZDROWIA W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

12.02.2024

A A A

            W piątek 9.02.2024 roku, w ramach inicjatywy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego w lokalnych społecznościach, Bank Spółdzielczy w Koronowie stał się beneficjentem nowoczesnego urządzenia, jakim jest defibrylator. Ten niezbędny sprzęt ratujący życie został ufundowany przez firmę ubezpieczeniową Generali i zainstalowany w Oddziale Banku w Cekcynie, stając się dostępnym dla wszystkich, ponieważ wisi w strefie bankomatowej otwartej 24h na dobę!

Defibrylator AED (Automatyczny Eksterniczny Defibrylator) to urządzenie, które może okazać się kluczowe w ratowaniu życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Jego obecność w miejscach publicznych, takich jak oddziały bankowe, zwiększa szanse na przetrwanie i szybką pomoc w krytycznych sytuacjach. Urządzenie to jest intuicyjne w obsłudze, co oznacza, że nawet osoby bez medycznego wykształcenia mogą skutecznie udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem zespołu ratunkowego.

Inicjatywa ta jest częścią większego programu Generali, mającego na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowia serca i pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnych. Poprzez takie działania, firma ubezpieczeniowa pragnie podkreślić swoje zaangażowanie w promowanie zdrowia i bezpieczeństwa, jak również swoją rolę społeczną w działaniach na rzecz dobra wspólnego.

Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie Pan Jerzy Gumienny, w swoim wystąpieniu podczas uroczystości przekazania defibrylatora, wyraził głęboką wdzięczność dla Generali za wsparcie i podkreślił, jak ważne jest wyposażenie miejsc publicznych w tego typu urządzenia. "To ważny krok naprzód w zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom i klientom. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do budowania kultury pierwszej pomocy w naszej społeczności."

Akcja ta spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród zaproszonych gości,  którzy doceniają troskę o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Instalacja defibrylatora w banku jest znaczącym krokiem ku poprawie gotowości do reagowania na nagłe zdarzenia medyczne i podnosi ogólną świadomość na temat pierwszej pomocy. W przekazaniu defibrylatora uczestniczyli przedstawiciele: Policji, OSP, Grupa Prewencyjna WOPR woj. kuj-pom „Bory Tucholskie, cekcyńskiego urzędu gminy, Tygodnika Tucholskiego.

Generali, jako sponsor tego przedsięwzięcia, podkreśla swoje zaangażowanie w społecznie odpowiedzialne działania, mające realny wpływ na życie ludzi. Poprzez takie inicjatywy, firma buduje most między biznesem a społeczną odpowiedzialnością, przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa i dobrobytu w społecznościach lokalnych.

Inicjatywa ta stanowi ważny krok w kierunku budowania bardziej świadomej i bezpiecznej społeczności, podkreślając znaczenie dostępu do podstawowych środków ratunkowych w miejscach publicznych. Zarówno Bank Spółdzielczy w Koronowie, jak i Generali, pokazują przez ten gest, że zdrowie i bezpieczeństwo są wartościami, które należy pielęgnować na każdym kroku.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie!

Polub naszą stronę!
news
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?