Aktualność

Komunikat w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (przelewów pieniężnych)

09.09.2019

A A A

Komunikat w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (przelewów pieniężnych)

Bank Spółdzielczy w Koronowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku (wraz z późn. zmianami), w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa przelewy (transfery środków pieniężnych).

Prosimy Państwa o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z wymaganym zakresem danych.

W celu zapewnienia sprawności realizacji i bezpieczeństwa Państwa transakcji, spełniając jednocześnie wymogi, zwracamy się z prośbą o bieżącą weryfikację umieszczania na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

  • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Jednocześnie, ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu, zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

  • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucenie przelewu,
  • wstrzymanie przelewu.
Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?