OFERTA

Ubezpieczenie na życie

Nowoczesne ubezpieczenie dla Twojego przedsiębiorstwa

Oferowane w Banku Grupowe Ubezpieczenie na Życie Spokojna Głowa Plus jest nowoczesnym produktem ubezpieczeniowym przygotowanym z myślą o różnych typach grup Klientów instytucjonalnych.

Szeroki zakres ubezpieczenia w powiązaniu z elastycznością oferowanego produktu pozwala na tworzenie zindywidualizowanych programów ochrony ubezpieczeniowej dla takich grup docelowych jak:

 • pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji,
 • przedsiębiorcy Prywatni oraz Przedstawiciele Wolnych Zawodów zrzeszeni w stowarzyszeniach  branżowych,
 • klienci Banków,
 • osoby prowadzące działalność rolniczą,
 • członkowie różnych organizacji, tworzonych nie tylko w związku z zatrudnieniem czy rodzajem wykonywanej pracy (np. kluby sportowe).

Korzyści dla pracowników:

 • szybka i sprawna obsługa, począwszy od zawarcia umowy ubezpieczenia po wypłatę świadczeń
 • szeroki zakres ochrony dla wszystkich ubezpieczonych oraz ich najbliższych (małżonka i dziecka),
 • prowadzenie programu przez pracodawcę (pracownik nie musi więc pamiętać o regularnym płaceniu składek),
 • świadczenia ubezpieczeniowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn,
 • wypłacane świadczenia nie mogą być zajęte przez sąd oraz są wolne od roszczeń wierzycieli.

Korzyści dla pracodawcy:

 • wymierne narzędzie podkreślające dbałość o pracowników i wzmacniające pozytywny wizerunek firmy,
 • efektywny element polityki kadrowej w zakresie motywowania pracowników,
 • możliwość zaliczenia składki opłacanej przez pracodawcę w koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • łatwość i szybkość wdrożenia ubezpieczenia,
 • maksymalnie uproszczony proces przystępowania i obsługi,
 • wysoka jakość obsługi w czasie zawierania i po zawarciu umowy.

Zobacz co obejmuje nasze Ubezpieczenie

Zakres ubezpieczenia:

 • Ryzyko podstawowe
 • Twoje Życie
 • Twoje Zdrowie
 • Życie Rodziny
 • Zdrowie Rodziny
 • Ubezpieczeni są objęci ochroną w pełnym zakresie na kontynuowane ryzyka w ramach oferowanego ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie grupowe może być kontynuowane dożywotnio.

Zobacz w jaki sposób Ubezpieczenie Spokojna Głowa Plus Cię zabezpieczy

Dla kogo?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić wszyscy Klienci Banków Spółdzielczych w wieku od 16 do 65 lat bez względu na płeć. Wystarczy złożyć deklarację przystąpienia i oświadczenie o wyrażeniu woli objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz opłacić składkę.

Ubezpieczenie gwarantuje:

 • ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę na terenie całego świata,
 • szeroki zakres ochrony Ubezpieczonego i jego najbliższych,
 • możliwość wyboru jednego z wariantów ubezpieczenia, różniących się między sobą wysokością sum ubezpieczenia oraz składką
 • wysoką jakość bieżącej obsługi umowy ubezpieczenia oraz szybką wypłatę świadczeń,
 • brak dodatkowych ograniczeń wiekowych dla opcji dodatkowych w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia,
 • dożywotnią ochronę.

Sprawdź sam zanim uwierzysz

Korzyści z oferowanego ubezpieczenia:

 • ochrona na terenie całego świata w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
 • jednakowa wysokość diety dziennej przez cały okres pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (od 1 do 90 dnia) – niezależnie od przyczyny pobytu,
 • szeroki zakres odpowiedzialności Towarzystwa w przypadku poważnych zachorowań – aż 17 ryzyk dla Ubezpieczonego i małżonka Ubezpieczonego,
 • objęcie ochroną dziecka Ubezpieczonego na wypadek poważnego zachorowania,
 • wypłata świadczenia jednorazowo dla każdego rodzaju poważnego zachorowania,
 • umowa ubezpieczenia może trwać dożywotnio,
 • odpowiedzialność Towarzystwa w przypadku pobytu w szpitalu, śmierci w wyniku zawału serca albo udaru mózgu oraz poważnego zachorowania trwa aż do ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia,
 • krótkie okresy karencji,
 • Ubezpieczony otrzymuje indywidualny certyfikat potwierdzający zawarcie umowy.

 

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?