Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 22-01-2021

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.38314.7000

USD

3.60733.9029

GBP

4.91895.2887

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020r.

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 0,20% 0,00%
3 - miesięczny 0,22% 0,02%
3 - m. mieszkaniowy - -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 0,00%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 0,10% 29.05.2020
Stopa lombardowa 0,50% 29.05.2020
Redyskonto weksli 0,11% 29.05.2020
Stawka bazowa IKE od 01.09.2019 1,6624% 01.09.2019
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?