Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 18-11-2019

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.13714.4478

USD

3.74534.0196

GBP

4.84985.2060

Ostatnia aktualizacja: 01.11.2019

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 1,63% 1,43%
3 - miesięczny 1,72% 1,52%
3 - m. mieszkaniowy 1,79% -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 1,43%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 1,5000% 05.03.2015
Stopa lombardowa 2,500% 05.03.2015
Redyskonto weksli 1,7500% 05.03.2015
Stawka bazowa IKE od 01.09.2016 1,5849% 01.09.2016
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?