Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 02-12-2021

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.47054.7921

USD

3.95164.2331

GBP

5.23035.6207

Ostatnia aktualizacja: 01.11.2021r.

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 0,50% 0,31%
3 - miesięczny 0,61% 0,41%
3 - m. mieszkaniowy - -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 0,00%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 1,25% 04.11.2021
Stopa lombardowa 1,75 % 04.11.2021
Redyskonto weksli 1,30 % 04.11.2021
Stawka bazowa IKE od 01.09.2021 0,0586% 01.09.2021
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?