https:/www.high-endrolex.com/37 Notowania
Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 24-05-2024

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.12284.4180

USD

3.81204.0795

GBP

4.82255.1803

Ostatnia aktualizacja: 01.05.2024r.

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 5,84% 5,64%
3 - miesięczny 5,86% 5,66%
3 - m. mieszkaniowy 5,86% -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 5,66%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 5,75% 05.10.2023
Stopa lombardowa 6,25 % 05.10.2023
Redyskonto weksli 5,80 % 05.10.2023
Stawka bazowa IKE od 01.09.2023 6,7381% 01.09.2023
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?