Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 19-04-2019

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.12914.4389

USD

3.67873.9481

GBP

4.77475.1296

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 1,64% 1,44%
3 - miesięczny 1,72% 1,52%
3 - m. mieszkaniowy 1,79% -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 1,44%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 1,5000% 05.03.2015
Stopa lombardowa 2,500% 05.03.2015
Redyskonto weksli 1,7500% 05.03.2015
Stawka bazowa IKE od 01.09.2016 1,5849% 01.09.2016
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?