Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 17-08-2022

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.54014.8679

USD

4.46864.7886

GBP

5.38445.7918

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2022r.

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 6,29% 6,09%
3 - miesięczny 6,85% 6,65%
3 - m. mieszkaniowy - -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 6,39%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 6,50% 08.07.2022
Stopa lombardowa 7,00 % 08.07.2022
Redyskonto weksli 6,55 % 08.07.2022
Stawka bazowa IKE od 01.09.2021 0,0586% 01.09.2021
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?