Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 19-10-2018

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.15224.4642

USD

3.63303.9001

GBP

4.72995.0773

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2018

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 1,64% 1,44%
3 - miesięczny 1,72% 1,52%
3 - m. mieszkaniowy 1,78 -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 1,44%

STOPY PROCENTOWE

bs
Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 1,5000% 05.03.2015
Stopa lombardowa 2,500% 05.03.2015
Redyskonto weksli 1,7500% 05.03.2015
Stawka bazowa IKE od 01.09.2016 1,5849% 01.09.2016
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?