Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 20-07-2018

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.16454.5123

USD

3.60333.8672

GBP

4.67865.0363

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2018

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 1,64% 1,44%
3 - miesięczny 1,70% 1,50%
3 - m. mieszkaniowy 1,78% -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 1,44%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 1,5000% 05.03.2015
Stopa lombardowa 2,500% 05.03.2015
Redyskonto weksli 1,7500% 05.03.2015
Stawka bazowa IKE od 01.09.2016 1,5849% 01.09.2016
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?