Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 28-05-2020

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.26444.5851

USD

3.87854.1633

GBP

4.75905.1091

Ostatnia aktualizacja: 01.05.2020r.

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 0,64% 0,59%
3 - miesięczny 0,69% 0,63%
3 - m. mieszkaniowy 0,75% -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 0,44%

STOPY PROCENTOWE

bs
Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 0,50% 09.04.2020
Stopa lombardowa 1,00% 09.04.2020
Redyskonto weksli 0,55% 09.04.2020
Stawka bazowa IKE od 01.09.2019 1,6624% 01.09.2019
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?