Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 30-11-2023

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.21024.5133

USD

3.86234.1337

GBP

4.86335.2235

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2023r.

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 5,81% 5,61%
3 - miesięczny 5,77% 5,57%
3 - m. mieszkaniowy 6,50% -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 5,61%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 5,75% 05.10.2023
Stopa lombardowa 6,25 % 05.10.2023
Redyskonto weksli 5,80 % 05.10.2023
Stawka bazowa IKE od 01.09.2023 6,7381% 01.09.2023
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?