Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 19-10-2020

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.39064.7243

USD

3.74284.0173

GBP

4.86115.2237

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2020r.

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 0,21% 0,01%
3 - miesięczny 0,23% 0,03%
3 - m. mieszkaniowy - -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 0,02%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 0,10% 29.05.2020
Stopa lombardowa 0,50% 29.05.2020
Redyskonto weksli 0,11% 29.05.2020
Stawka bazowa IKE od 01.09.2019 1,6624% 01.09.2019
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?