Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 05-08-2020

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.24404.5627

USD

3.58943.8528

GBP

4.69625.0414

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2020r.

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 0,23% 0,04%
3 - miesięczny 0,26% 0,07%
3 - m. mieszkaniowy 0,70% -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 0,03%

STOPY PROCENTOWE

bs
Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 0,10% 29.05.2020
Stopa lombardowa 0,50% 29.05.2020
Redyskonto weksli 0,11% 29.05.2020
Stawka bazowa IKE od 01.09.2019 1,6624% 01.09.2019
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?