Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 17-09-2021

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.42824.7465

USD

3.76494.0297

GBP

5.16925.5538

Ostatnia aktualizacja: 01.05.2021r.

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 0,18% 0,00%
3 - miesięczny 0,21% 0,01%
3 - m. mieszkaniowy - -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 0,00%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 0,10% 29.05.2020
Stopa lombardowa 0,50% 29.05.2020
Redyskonto weksli 0,11% 29.05.2020
Stawka bazowa IKE od 01.09.2020 0,2293% 01.09.2020
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?