Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2022

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.45594.7767

USD

4.17454.4740

GBP

5.23105.6210

Ostatnia aktualizacja: 01.05.2022r.

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 4,75% 4,55%
3 - miesięczny 5,48% 5,28%
3 - m. mieszkaniowy - -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 4,92%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 5,25% 06.05.2022
Stopa lombardowa 5,75 % 06.05.2022
Redyskonto weksli 5,30 % 06.05.2022
Stawka bazowa IKE od 01.09.2021 0,0586% 01.09.2021
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?