Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 30-03-2020

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.35794.7260

USD

3.93384.2680

GBP

4.89245.2722

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2020r.

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 1,63% 1,43%
3 - miesięczny 1,71% 1,51%
3 - m. mieszkaniowy 1,79% -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 1,43%

STOPY PROCENTOWE

bs
Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 1,0000% 18.03.2020
Stopa lombardowa 1,500% 18.03.2020
Redyskonto weksli 1,0500% 18.03.2020
Stawka bazowa IKE od 01.09.2019 1,6624% 01.09.2019
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?