Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 19-02-2019

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.17874.4936

USD

3.70213.9733

GBP

4.77635.1301

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 1,64% 1,44%
3 - miesięczny 1,72% 1,52%
3 - m. mieszkaniowy 1,79% -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 1,44%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 1,5000% 05.03.2015
Stopa lombardowa 2,500% 05.03.2015
Redyskonto weksli 1,7500% 05.03.2015
Stawka bazowa IKE od 01.09.2016 1,5849% 01.09.2016
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?