https:/www.high-endrolex.com/37 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Podstawy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez Centrum Usług Informatycznych (CUI) zależy w równym stopniu od Banku jak i od Ciebie. 

Stosuj się do zaleceń oraz korzystaj z serwisu CUI tylko z użyciem komputera, w którym:

  • używane jest legalne oprogramowanie, w tym oprogramowanie antywirusowe i firewall;
  • stale aktualizowane są: system operacyjny, przeglądarki internetowe, oprogramowanie antywirusowe;
  • ustawienie poziomu zabezpieczeń przeglądarki internetowej jest na poziomie min. średnim;
  • istotnym zabezpieczeniem jest również skonfigurowanie konta "Administratora", które przeznaczone będzie wyłącznie do instalacji oprogramowania oraz konta "Użytkownika" bez praw instalacyjnych. Wyłącznie konto "Użytkownika" powinno być wykorzystywane do codziennej pracy;
  • staraj się nie korzystać z CUI na komputerach, których oprogramowanie nie jest Ci znane.

Ponadto:

  • przed zalogowaniem się do CUI, sprawdź czy adres strony logowania zaczyna się od "https" i czy w obrębie okna znajduje się żółta kłódka oznaczająca połączenie szyfrowane.
  • dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki na żółtą kłódkę wyświetla dane na temat certyfikatu: Powinny być tam zawarte informacje typu: „wystawiony dla: bank.cui.pl (...) wygasa dnia: data przyszła (...)”.
  • po zakończeniu pracy w CUI pamiętaj o prawidłowym zakończeniu pracy w systemie, poprzez użycie opcji „Wyloguj”
  • Bank nigdy nie wysyła do Klientów e-maili z prośbą o podanie danych identyfikacyjnych!
  • nigdy nie ujawniaj nikomu własnego identyfikatora oraz hasła. Wyjątek stanowi kontakt z Bankiem, kiedy identyfikator (wyłącznie identyfikator, nie hasło!) może być pomocny w identyfikacji zgłoszenia problemu technicznego mającego związek z CUI.

Wszystkie zauważone nieprawidłowości jak najszybciej zgłoś do najbliżeszej placówki Banku lub pod numer telefonu 52 382 05 65 lub na adres bank@bskoronowo.com.pl

bs
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?