O nas

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego w Koronowie zastępującym walne zgromadzenie członków spółdzielni. Zebranie przedstawicieli jest organem realizującym formułę demokracji pośredniej - interesy ogółu członków spółdzielni reprezentowane są za pośrednictwem wybranych przez nich na zebraniach grup członkowskich przedstawicieli.

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?