Publico bono

Bank dla pokoleń

Bank Spółdzielczy w Koronowie przywiązuje ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa lokalnego, stąd podejmowanie i udział w licznych działaniach obywatelskich realizujących tego typu cele.  Organy Banku określając misję Banku przypieczętowały znaczenie inicjatyw społecznych, kulturalnych i wychowawczych podejmowanych dla dobra publicznego.

Wśród wspieranych organizacji i towarzystw są sprawdzeni, wartościowi partnerzy, głoszący wspaniałe idee i poświęcający często swój własny czas dla potrzebujących.

Wierzymy głęboko, że wnoszony przez nasz Bank wkład przerodzi się w dobro i pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie bezpiecznego i inspirującego otoczenia dla rozwoju regionu.

Na co dzień wspieramy lokalne inicjatywy

bsk

Zespół Szkół w Mąkowarsku dziekuje za wsparcie i ufundowanie nagród w konkursie

bsk

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

bsk

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?