Publico bono

Bank dla pokoleń

Bank Spółdzielczy w Koronowie przywiązuje ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa lokalnego, stąd podejmowanie i udział w licznych działaniach obywatelskich realizujących tego typu cele.  Organy Banku określając misję Banku przypieczętowały znaczenie inicjatyw społecznych, kulturalnych i wychowawczych podejmowanych dla dobra publicznego.

Wśród wspieranych organizacji i towarzystw są sprawdzeni, wartościowi partnerzy, głoszący wspaniałe idee i poświęcający często swój własny czas dla potrzebujących.

Wierzymy głęboko, że wnoszony przez nasz Bank wkład przerodzi się w dobro i pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie bezpiecznego i inspirującego otoczenia dla rozwoju regionu.

Na co dzień wspieramy lokalne inicjatywy

bsk

Podziękowanie Burmistrza Mroczy za pomoc mieszkańcom poszkodowanym w nawałnicy w 2017 roku

bsk

Podziękowanie Burmistrza Koronowa za pomoc mieszkańcom poszkodowanym w nawałnicy w 2017 roku

bsk

Podziękowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie za możliwość zwiedzenia Banku

bsk

Podziękowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie za ufundowanie naklejek edukacyjnych

bsk

Podziękowanie Bartka za organizację Charytatywnego Rajdu Rowerowego 2018

bsk

Podziękowanie za wsparcie i aktywny udział w organizacji Festynu Cysterskiego 2018 r.

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?