OFERTA

Ubezpieczenie Concordia AGRO Życie

Solidne ubezpieczenie zamiast tanich obietnic!

Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które w myśl ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników są rolnikami lub domownikami rolnika, z tym zastrzeżeniem, że przez domowników rozumie się wyłącznie osoby mające ukończone 16 lat.

Dla rolników w wieku:

 • od 16 do 60 lat - w przypadku kobiet
 • od 16 do 65 lat - w przypadku mężczyzn

Podstawowe cechy:

 • ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę na terenie całego świata,
 • szeroki zakres ochrony Ubezpieczonego i jego najbliższych,
 • możliwość wyboru jednego z wariantów ubezpieczenia, różniących się między sobą wysokością sum ubezpieczenia oraz składką,
 • możliwość opłacania składki miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Dobre ubezpieczenie to spokojny sen

Korzyści dla Ubezpieczonego:

 • ochrona na terenie całego świata w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
 • jednakowa wysokość diety dziennej przez cały okres pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (od 1 do 90 dnia), pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 4 dni,
 • szeroki zakres odpowiedzialności Towarzystwa w przypadku poważnych zachorowań - aż 18 ryzyk, w tym choroba specyficzna dla środowiska rolnego - bruceloza,
 • wypłata świadczenia jednorazowo dla każdego rodzaju zachorowania,
 • umowa ubezpieczenia może trwać dożywotnio,
 • odpowiedzialność Towarzystwa, w przypadku pobytu w szpitalu, śmierci w wyniku zawału albo udaru mózgu oraz poważnego zachorowania trwa aż do ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia,
 • ubezpieczenie w Concordia Agro Życie gwarantuje atrakcyjne zniżki na ubezpieczenia majątkowe.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?