OFERTA

Fundusze Inwestycyjne

Z nami Twoje inwestycje przyniosą największe zyski

Partnerem Banku w tym zakresie jest Union Investment TFI SA – to jedno z najlepszych Towarzystw Inwestycyjnych na rynku, czego dowodem są liczne wyróżnienia. Union Investment zostało m. in. wybrane najlepszym towarzystwem inwestycyjnym w 2008 roku w rankingu "Gazety Prawnej” i "Expandera".

Dla kogo?

Oferta skierowana jest zarówno do osób dysponujących pewnym kapitałem, jak i osób, które preferują systematyczne odkładanie określonych kwot pieniężnych.

Chcesz dobrze zainwestować swoje oszczędności? Oczekujesz produktu zgodnego z Twoją skłonnością do podejmowania ryzyka inwestycyjnego?

Bogaty wybór Funduszy Inwestycujnych

Oferta funduszy Union Investment spełni Twoje oczekiwania!

  • Ziarnko do ziarnka czyli 5-letni Plan Systematycznego Oszczędzania
  • UNIGlobal
  • UniDolar Obligacje
  • i wiele wiecej

 

 

5-Letni Plan Systematycznego Oszczędzania

5-letni Plan Systematycznego Oszczędzania "Ziarnko do ziarnka" opartego o najmocniejszy fundusz

Fundusz Inwestycyjny UNIAKCJE Nowa Europa

Subfundusz inwestuje środki w akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej

Fundusz UNISto Procent Plus

Dzięki temu funduszowi możesz znacznie pomnażać pieniądze, inwestując w akcje i obligacje

Fundusz UNIKorona Akcje

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości poprzez inwestycje w Polskie spółki

Fundusz UNIKorona Pieniężny

Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, m.in bony skarbowe czy lokaty

Fundusz Inwestycyjny UNIKorona Obligacje

Wzrost wartości aktywów w wyniku lokowania środków w obligacje oraz inne papiery dłużne

Fundusz UNIKorona Zrównoważony

Inwestycje w akcje i obligacje Skarbu Państwa zapewniają bezpieczeństwo i stabilny wzrost

Fundusz UNIWIBID

Polityka inwestycyjna

UniWIBID daje Ci duże możliwości

Wejdź i przekonaj się !

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?