Aktualność

Oferta pracy - Koordynator Sprzedaży

12.04.2022

A A A

Bank Spółdzielczy w Koronowie

poszukuje do Centrali Banku odpowiedzialnej i kompetentnej osoby do pracy na stanowisku:

 

Koordynator Sprzedaży

w Zespole Marketingu i Bankowości Mobilnej

 

Główne zadania:

 • Inicjowanie, wspieranie i tworzenie planów sprzedażowych, monitorowanie ich realizacji, rozliczanie i raportowanie.
 • Współpraca z kadrą kierowniczą jednostek i komórek organizacyjnych Banku w celu zapewnienia najefektywniejszej realizacji planów sprzedaży, w tym motywowanie zespołów sprzedażowych.
 • Wspieranie Oddziałów, m.in. w zakresie wiedzy merytorycznej, tworzenia ofert.
 • Współudział w prowadzeniu promocji bezpośredniej Banku i jego oferty.
 • Koordynowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi współpracującymi z Bankiem w zakresie działalności pozabankowej.
 • Przygotowywanie analiz produktów pozabankowych otoczenia Banku.
 • Organizowanie konkursów sprzedażowych dla Pracowników oraz innych działań mających na celu aktywizację sprzedaży.
 • Prowadzenie procesu oceny nowych produktów bankowych.
 • Zarządzanie zgłoszeniami Klientów złożonych drogą elektroniczną.

 

Poszukujemy osoby:

 • Posiadającej:
 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • min. roczny staż pracy w Banku,
 • umiejętności:
  • organizacji i zarządzania czasem pracy na własnym stanowisku;
  • pracy zespołowej;
  • poszukiwania nowych rozwiązań ;
  • formułowania i wyciągania wniosków;
 • Posługującej się pakietem MS Office na poziomie średnio zaawansowanym;
 • Znającej zagadnienia z obszaru produktów bankowych i pozabankowych do właściwej realizacji zadań;
 • Oczekiwane cechy:
 • odpowiedzialność;
 • pozytywne nastawienie;
 • komunikatywność;
 • kreatywność;
 • odporność na stres;
 • asertywność;
 • wysoka kultura osobista.
 • Atutem będzie doświadczenie w sprzedaży lub koordynowanie nią.

 

Oferujemy:

 • Interesującą, pełną wyzwań pracę w renomowanej firmie;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia;
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego;
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju kwalifikacji oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych;
 • Współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą i możliwość wymiany doświadczeń;
 • Profesjonalne szkolenia wprowadzające;
 • Bezpłatny udział w specjalistycznych szkoleniach stanowiskowych (wewnętrznych i zewnętrznych).

 

Aplikacje w postaci CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja-zmb@bskoronowo.com.pl w terminie do 26.05.2022 r., w temacie maila wpisując: CENTRALA-SPECJALISTA KS.

Warunkiem bezwzględnym rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

 „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę Bankowi Spółdzielczemu w Koronowie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej/aktualnej i przyszłych rekrutacji *”.

* niepotrzebne skreślić

 

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Polub naszą stronę!
news
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?