Aktualność

Oferta pracy - specjalista w Zespole Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji

13.09.2021

A A A

Bank Spółdzielczy w Koronowie

poszukuje do Centrali Banku odpowiedzialnej i kompetentnej osoby do pracy na stanowisku:

specjalista

w Zespole Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji

 

osoba ta będzie odpowiedzialna za czynności związane z windykacją miękką i twardą

 

Główne zadania:

 • Windykacja miękka:
 • monitorowanie spłat kredytów,
 • wysyłanie wezwań do zapłaty,
 • dokonywanie oceny możliwości ustalania nowych warunków spłat zadłużenia wierzytelności będących w administrowaniu stanowiska,
 • wspieranie jednostek organizacyjnych Banku w dokonywaniu oceny i możliwości ustalania nowych warunków spłat zadłużenia,
 • podejmowanie czynności przymusowej windykacji oraz współpraca z organami egzekucyjnymi, dotycząca w szczególności:
 1. sporządzania i przekazywania komornikom wniosków egzekucyjnych,
 2. przekazywania komornikom zaliczek na poczet czynności egzekucyjnych,
 3. uczestniczenia w licytacjach organizowanych przez komorników;
 • Czynności związane z windykacją twardą;
 • Inicjowanie oraz współudział w przeglądzie i opracowywaniu projektów wewnętrznych regulacji i procedur.

 

 Poszukujemy osoby:

 • Posiadającej: 
  • wykształcenie wyższe lub średnie,
  • umiejętność organizacji i zarządzania czasem pracy na własnym stanowisku,
  • umiejętności analityczne i umiejętność wyciągania wniosków; 
 • Uczciwej, sumiennej i rzetelnej;
 • Otwartej na nowe doświadczenia i wyzwania;
 • Komunikatywnej oraz posiadającej wysoką kulturę osobistą;
 • Kreatywnej;
 • Odpowiedzialnej, samodzielnej i konsekwentnej w działaniu;
 • Asertywnej i odpornej na stres;
 • Utożsamiającej się z celami i misją Banku;
 • Posługującej się pakietem MS Office, Power Point na poziomie min. średniozaawansowanym.

Oferujemy:

 • Interesującą, pełną wyzwań pracę w renomowanej firmie;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia;
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego;
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju kwalifikacji oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych;
 • Współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą i możliwość wymiany doświadczeń;
 • Profesjonalne szkolenia wprowadzające;
 • Bezpłatny udział w specjalistycznych szkoleniach stanowiskowych (wewnętrznych i zewnętrznych).

 

Aplikacje w postaci CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja-ZMW@bskoronowo.com.pl w terminie do 30.09.2021 r., w temacie maila wpisując: C/ZMW-specjlista.

Warunkiem bezwzględnym rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

 „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) wyrażam zgodę Bankowi Spółdzielczemu w Koronowie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?