Aktualność

Oferta pracy

22.12.2021

A A A

Bank Spółdzielczy w Koronowie poszukuje do Centrali Banku odpowiedzialnej i kompetentnej osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA/EKSPERT
w Zespole Systemów Teleinformatycznych

Osoba ta będzie odpowiedzialna za realizację polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Banku, zarządzanie i monitorowanie jego zasobami IT oraz realizację strategii w zakresie obszaru technologii informacyjnej

Główne zadania:

 1. pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych (ASI);
 2. śledzenie rynku nowych technologii pod kątem możliwości implementacji;
 3. współudział w tworzeniu strategii w zakresie obszaru IT;
 4. planowanie zadań inwestycyjnych w zakresie IT;
 5. współtworzenie programów pomocniczych;
 6. prowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Poszukujemy osoby posiadającej:

 1. wykształcenie wyższe techniczne z zakresu IT lub podyplomowe;
 2. rozwinięte zdolności interpersonalne;
 3. umiejętności:
 • analityczne i wyciągania wniosków;
 • organizacji i zarządzania czasem pracy;
 • pracy w zespole i pod presją czasu;
 1. komunikatywnej;
 2. kreatywnej;
 3. samodzielnej

 

Posiadającej:

 1. doświadczenie w zarządzaniu usługą katalogową Active Directory, administrowaniu systemami operacyjnymi Windows, Linux
 2. znajomość zagadnień sieciowych - zarządzanie LAN/WAN
 3. umiejętności w zakresie przetwarzania danych plikowych
 4. posługującej się biegle pakietem MS Office;
 5. gotowej do samodzielnej i stałej nauki oraz otwartej na wyzwania.

 

Dodatkową wartością kandydata będą umiejętności w zakresie posługiwania się językiem zapytań SQL.

Oferujemy:

 1. Interesującą, pełną wyzwań pracę w renomowanej firmie;
 2. Stabilne warunki zatrudnienia; 
 3. Wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia;
 4. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 5. Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego;
 6. Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju kwalifikacji oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych;
 7. Współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą i możliwość wymiany doświadczeń;
 8. Profesjonalne szkolenia wprowadzające;
 9. Bezpłatny udział w specjalistycznych szkoleniach stanowiskowych (wewnętrznych i zewnętrznych).

 

Aplikacje w postaci CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja-ZSI@bskoronowo.com.pl w terminie do 15.01.2022 r., w temacie maila wpisując: C/ZSI-specjalista/ekspert

Warunkiem bezwzględnym rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę Bankowi Spółdzielczemu w Koronowie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej /aktualnej i przyszłych rekrutacji *”.
* niepotrzebne skreślić

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?