Aktualność

Oferta pracy

20.12.2021

A A A

Bank Spółdzielczy w Koronowie

poszukuje do Centrali Banku odpowiedzialnej i kompetentnej osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA

w Zespole Rachunkowo-Finansowym

Główne zadania:

 • Realizacja polityki rachunkowości.
 • Prowadzenie działalności w zakresie rozliczeń międzyoddziałowych i międzybankowych, rozliczenia z tytułu kart płatniczych.
 • Kompleksowa obsługa czynności związanych z gospodarką własną Banku (klasyfikacja, rozliczanie, regulowanie zobowiązań Banku).
 • Zarządzanie rachunkiem podstawowym Banku w zakresie bieżącej płynności finansowej i likwidowanie przejściowych niedoborów pieniężnych oraz lokowanie nadwyżek pieniężnych.
 • Pośrednictwo i przeprowadzanie transakcji w obrocie dewizowym.
 • Wykonywanie czynności kontrolnych związanych z zamknięciem dnia/miesiąca/roku w systemie finansowo-księgowym.
 • Prowadzenie i weryfikowanie rejestru faktur.   

 

Poszukujemy osoby:

 • Posiadającej:
 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • min. roczny staż pracy;
 • umiejętności:
 • formułowania i wyciągania wniosków;
 • organizacji i zarządzania czasem pracy;
 • pracy w zespole;
 • rozwiązywania problemów;
 • Komunikatywnej;
 • Skrupulatnej;
 • Dociekliwej;
 • Kreatywnej;
 • Analogicznie i logicznie myślącej;
 • Wykazującej własne inicjatywy, w tym pomysły optymalizacji procesów księgowych;
 • Odpornej na stres;
 • Posługującej się pakietem MS Office na poziomie średnio zaawansowanym;
 • Znającej :
  • zasady księgowości w Banku;
  • ustawę o rachunkowości.

                          

Oferujemy:

 • Interesującą, pełną wyzwań pracę w renomowanej firmie;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia;
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego;
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju kwalifikacji oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych;
 • Współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą i możliwość wymiany doświadczeń;
 • Profesjonalne szkolenia wprowadzające;
 • Bezpłatny udział w specjalistycznych szkoleniach stanowiskowych (wewnętrznych i zewnętrznych).       

 

Aplikacje w postaci CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja-zrf@bskoronowo.com.pl w terminie do 31.12.2021 r., w temacie maila wpisując: CENTRALA-SPECJALISTA ZRF.

Warunkiem bezwzględnym rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

 „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę Bankowi Spółdzielczemu w Koronowie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej /aktualnej i przyszłych rekrutacji *”.

* niepotrzebne skreślić

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?