Aktualność

Bądź bezpieczny w sieci!

26.10.2017

A A A

Bank przypomina, o wsparciu w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej, które zapewnia za pośrednictwem bezpiecznych kanałów komunikacji, tj.:

- strony internetowej – zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznych prezentowanymi na stronie informacyjnej Banku, jak również do systematycznego śledzenia bieżących komunikatów, w tym informacji o najnowszych zagrożeniach oraz ostrzeżeń przed atakami (złośliwego oprogramowania, phishingowymi, socjotechnicznymi, itp.) umieszczanymi – niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu – na stronie do logowania do Usług bankowości internetowej oraz stronie internetowej Banku w zakładce  Aktualności, tutaj.

Pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania z bankowości elektronicznej możesz zgłosić:  bezpośrednio ze strony internetowej poprzez zakładkę KONTAKT – Formularz kontaktowy  i/lub

bezpośrednio w każdym Oddziale Banku Spółdzielczego w Koronowie  - aktualny wykaz naszych placówek dostępny jest tutaj.

 

Pamiętaj!

W sytuacji, gdy:

 • na ekranie logowania do serwisu internetowego, bądź bezpośrednio po wprowadzeniu danych do logowania, pojawi się prośba o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego czy też innych poufnych danych, np. numeru telefonu komórkowego, danych karty płatniczej (numeru karty, daty jej ważności, numeru CVV2/CVC2, kodu PIN), itp.,
 • dane złożonej przez Ciebie dyspozycji (numer rachunku odbiorcy przelewu, kwota transakcji), różnią się od danych widniejących w SMS-ie z kodem autoryzacyjnym, 
 • spotkasz się z prośbą o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego, mimo że żadna dyspozycja nie została przez Ciebie zlecona,
 • stwierdzisz utratę, kradzież, przywłaszczenie, nieuprawnione użycie albo zniszczenie tokena lub telefonu, na który otrzymujesz kody SMS,
 • stwierdzisz, że doszło do nieuprawnionego dostępu do Twoich danych lub rachunków za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
 • stwierdzisz, że doszło do realizacji nieuprawnionej operacji z Twojego rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
 • spotkasz się z prośbą z nieznanego źródła o pobranie i zainstalowanie na komputerze, telefonie bądź innym urządzeniu mobilnym dodatkowego oprogramowania,
 • zauważysz inny adres serwisu internetowego bądź mobilnego niż zwykle,
 • zauważysz nietypowy wygląd strony internetowej lub anomalie w działaniu serwisu internetowego bądź mobilnego,
 • otrzymasz podejrzaną wiadomość e-mail/SMS, wysłaną rzekomo przez Bank, np. zawierającą link kierujący do strony logowania do serwisu internetowego Banku, prośbę o podanie poufnych danych takich jak: dane do logowania (login, hasło dostępu), kody z narzędzia autoryzacyjnego, dane karty płatniczej (numer karty, data jej ważności, kod PIN, kod CVV2/CVC2), dane osobowe, numer telefonu komórkowego, zachęcającą do zainstalowania na komputerze lub telefonie dodatkowego oprogramowania, itp.,
 • skorzystasz z linku zawartego w otrzymanej fałszywej wiadomości e-mail/SMS i podasz jakiekolwiek dane na stronie internetowej przypominającej serwis internetowy Usługi CUI, do której skierował Cię link,
 • otrzymasz podejrzaną wiadomość e-mail, nakłaniającą do otwarcia dołączonego do niej załącznika,
 • odbierzesz podejrzany telefon od osoby podającej się za pracownika Banku,
 • jak również w każdym innym przypadku, w którym podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie:

 

niezwłocznie skontaktuj się z Pracownikiem Banku pod numerem TEL: +48 (52) 382-05-61

lub

jak najszybciej zgłoś zaistniałą sytuację pracownikowi dowolnego oddziału Banku. 

 

Bank udzieli odpowiedzi na Twoje zgłoszenie w uzgodnionej z Tobą formie, tj. pisemnie, mailowo, telefonicznie lub w kontakcie osobistym.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług bankowości elektronicznej Bank może również kontaktować się z Tobą – zadbaj o aktualność numerów telefonów kontaktowych oraz adresu poczty elektronicznej, podanych do wiadomości Banku.

W przypadku, gdy masz wątpliwości co do tego, czy osoba, która się z Tobą kontaktuje, rzeczywiście jest pracownikiem Banku, możesz to zweryfikować, dzwoniąc na numer TEL: +48 (52) 382-05-61.

Bezpieczne korzystanie z serwisów internetowych zależy również od Ciebie!

Bądź zatem świadomym użytkownikiem bankowości elektronicznej: zapoznaj się z najważniejszymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i stosuj się do nich.

 

Polub naszą stronę!
news
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?