Aktualność

Apel do klientów o ochronę danych osobowych

18.05.2021

A A A

Apel do klientów o ochronę danych osobowych

Z uwagi na istotny wzrost prób nieuprawnionego pozyskiwania danych klientów banków, w tym zwłaszcza od seniorów oraz towarzyszący temu przyrost sposobów ich wyłudzania, Walne Zgromadzenie zwraca się do społeczeństwa z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności w udostępnianiu danych osobowych, zwłaszcza danych służących identyfikacji i uwierzytelnianiu klientów w systemach bankowości elektronicznej, przy płatnościach mobilnych oraz realizowanych kartami płatniczymi.

Zdobyta wiedza pozwoli ograniczyć ryzyko utraty nie tylko środków finansowych, ale także ochronić dane osobowe

Wobec zmieniających się i coraz bardziej wyrafinowanych metod wyłudzania danych zapewniających dostęp do środków finansowych, zwłaszcza od osób starszych i samotnych, Walne Zgromadzenie apeluje o solidarność społeczną oraz o systematyczne przypominanie, instruowanie i uczulanie osób starszych w rodzinach, a także samotnych sąsiadów o potrzebie zachowania poufności danych i nieujawniania w żadnej formie danych wrażliwych (np. loginów, haseł oraz danych potwierdzających transakcje) osobom podającym się za pracowników banków, policjantów lub członków rodzin.

Warto korzystać z informacji na stronach internetowych instytucji publicznych

Apel dotyczy zwłaszcza konieczności zachowania szczególnej uwagi w komunikacji telefonicznej, kiedy dodatkowa presja czasu oraz trudność w zidentyfikowaniu rozmówcy mogą stać się przyczyną nieostrożnego zachowania.

Walne Zgromadzenie apeluje do społeczeństwa o korzystanie i zapoznawanie się z informacjami i ostrzeżeniami o najnowszych zagrożeniach, które są publikowane w szczególności na stronach internetowych banków i Związku, a także we współdziałaniu Związku z organami ścigania, na stronach Komendy Głównej Policji i Prokuratury Krajowej oraz w aplikacjach mobilnych, jak również w profilach społecznościowych, na których zamieszczane są treści edukacyjne.

Zdobyta wiedza pozwoli ograniczyć ryzyko utraty nie tylko środków finansowych, ale także ochronić dane osobowe.

Źródło: aleBank.pl

Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?