O nas

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Historia

Historia Banku datuje się od 13 marca 1869 roku, kiedy to kilkunastu obywateli wiejskich założyło stowarzyszenie pod nazwą "Towarzystwo kredytowe dla Koronowa i okolic".

Towarzystwo mające charakter spółdzielczy zostało założone   z inicjatywy działaczy polskich ze środowisk inteligencji mieszczaństwa i rolnictwa. Inicjatorem-założycielem był lekarz dr Stanisław Paczkowski. Spółdzielnia miała charakter polski mimo zniemczonej nazwy. Spółdzielnia ogłosiła jednak upadłość w 1890 roku i nie wiadomo  jaki był jej stan finansowy.

W miejsce zlikwidowanej spółdzielni kredytowej  15 maja 1892 roku została założona nowa, pod nazwą Bank Ludowy. Głównym celem działania było ratowanie żywiołu polskiego przed gospodarczym opanowaniem terenu przez Niemców, jak również przed akcją germanizacyjną władz pruskich (Bank powstał w zaborze pruskim). Inicjatorami-założycielami byli: adwokat Stanisław Golon, lekarz Antoni Chłapowski i kupiec Józef Rybarczyk.

W roku 1907 Zarząd Banku Ludowego nabył dom bankowy przy rynku. Urządzono w nim biuro. Owy budynek do dziś jest własnością Banku i siedzibą Centrali oraz oddziału.

Lata okupacji to czarna karta w historii Banku Ludowego. Cały dorobek uległ likwidacji.

Lata powojenne znane są już naszemu pokoleniu. Z upoważnienia b. Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej z 18 października 1945 roku Franciszek Jarzyna przystąpił do reaktywowania Banku Ludowego. 15 listopada tegoż roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a w następnym dniu Bank rozpoczął działalność. Dekretem z 25 października 1948 roku o reformie bankowej narzucono zmianę nazwy na "Gminna i Spółdzielcza". Ograniczono działalność samorządową i oszczędnościowo-kredytową. Dopiero w 1956 roku nastąpiło przywrócenie nazwy Bank Ludowy SOP oraz rozszerzono uprawnienia działalności oszczędnościowo - kredytowej.

1974 roku nastąpiła zmiana nazwy na "Bank Spółdzielczy w Koronowie".

Rozpoczęty w latach 1991-1993 proces restrukturyzacji banków spółdzielczych, powstająca na rynku finansowym konkurencja innych banków, wola istnienia polskiego sektora bankowości spółdzielczej z ponad 100-letnimi tradycjami i solidarność spółdzielcza spowodowały potrzebę dialogu i współpracy z innymi bankami, zwłaszcza tymi, które widziały potrzebę tworzenia jednego, silnego Banku.

Procesy integracji funkcjonujących w okolicy banków spółdzielczych wokół Banku Spółdzielczego w Koronowie przeprowadził Prezes Andrzej Drews.
I tak:

 • W dniu 25 marca 1995 roku przyłączone zostały dwa banki spółdzielcze, tj. Bank Spółdzielczy w Gostycynie i Bank Spółdzielczy w Lubiewie.
 • W dniu 16 grudnia 1996 roku utworzony został Oddział w Kamieniu Krajeńskim.
 • W dniu 01 lipca 1998 roku do Banku Spółdzielczego w Koronowie przyłączone zostały kolejne Banki Spółdzielcze z Brus, Cekcyna, Mroczy i Śliwic.

Proces dalszego rozwoju Banku Spółdzielczego w Koronowie, poprzez tworzenie nowych jednostek Banku, kontynuowała obecna Pani Prezes Alicja Huczyńska.
I tak:

 • 14 lutego 2004 roku otwarta została Filia w Dobrczu, a 25 kwietnia 2005 roku- Filia w Koronowie.
 • 20 maja 2005 roku rozpoczęły działalność dwa bydgoskie oddziały Banku: I Oddział w Bydgoszczy- w Fordonie (ul. Swobodna 11)  i II Oddziału w Bydgoszczy- na osiedlu Błonie (ul. Broniewskiego 4).
 • 28 lutego 2008 roku otwarta została II Filia w Koronowie.

W dniu 24 października 2009 roku zakończono uroczyście blisko dwuletni okres generalnego remontu Centrali Banku, który nie tylko przywrócił kamienicy jego przedwojenny pierwotny, okazały wygląd, ale wewnątrz budynku pozwolił urządzić bardzo funkcjonalne i nowoczesne biura dostępne w pełnym zakresie dla każdego klienta, również niepełnosprawnego.

02 stycznia 2012 roku otwarta została Filia w Cekcynie.

W ciągu swojej wieloletniej historii Bank kilkakrotnie zmieniał struktury w ramach, których funkcjonował:

 • od 1975 roku, jak wszystkie banki spółdzielcze, funkcjonował w strukturach Banku Gospodarki Żywnościowej,
 • od 1996 roku zrzeszony był z Pomorsko-Kujawskim Bankiem Regionalnym SA w Bydgoszczy,
 • 28-03-2002 roku zrzeszył się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA w Poznaniu.  Wraz z pozostałymi 202 bankami spółdzielczymi współtworzy prężną i nowoczesną markę - Spółdzielczą Grupę Bankową.

Dynamiczny rozwój Banku Spółdzielczego w Koronowie to nasza odpowiedź na silnie rozwijającą się konkurencję innych instytucji bankowych i parabankowych. Bank systematycznie doskonali swoją ofertę produktową oraz techniczną i informatyczną infrastrukturę, aby w pełni zaspokajać rosnące oczekiwania wielu pokoleń Klientów.

Odnowiona Centrala Banku Spółdzielczego w Koronowie

 

Dalej

Sztandar

Bank Spółdzielczy w Koronowie mimo swojej długoletniej, barwnej historii nie posiadał swojego sztandaru. Dopiero w 2009r. z inicjatywy Prezesa Zarządu Banku Alicji Małaczyńskiej idea powstania sztandaru Banku nabrała realnego kształtu.

W dniu 15.07.2009r. został zatwierdzony przez Zarząd wzór sztandaru. 

Sztandar ma wymiary 1m x 1m, gdzie:

 • na prawej stronie widnieje - orzeł w koronie haftowany srebrem na biało - czerwonym tle;
 • na lewej stronie – trzy drzewa na zielonym tle. Nad drzewami umieszczony jest srebrny napis w otoku – Bank Spółdzielczy w Koronowie, pod drzewami również srebrny napis – „Dalej Bracia, dłoń do dłoni, bo w jedności moc i siła”;
 • sztandar obszyty jest srebrnymi frędzlami;
 • drzewiec sztandaru zakończony jest metalową głowicą w formie orła w koronie;
 • na drzewcu sztandaru umieszczone są gwoździe z nazwami placówek Banku w porządku chronologicznym biorąc pod uwagę datę przyłączenia lub utworzenia placówki.

Wykonawcą sztandaru Banku Spółdzielczego w Koronowie jest Pani Zdzisława Gulgowska -  Mistrzyni Hafciarstwa z terenu działania Banku.

Sztandar miał swój uroczysty debiut w dniu 24 października 2009r. podczas uroczystości otwarcia siedziby Banku po remoncie.

Dalej

bs

Wizja i misja

Wizja Banku

Lider usług finansowych na lokalnym rynku usług finansowych, zachowujący wartości godne zaufania jako przyjazna instytucja finansowa.

Misja Banku

Jesteśmy wiarygodnym partnerem finansowym, korzystajacym z wieloletniej tradycji i wartości społecznych i spółdzielczych, dostarczamy bezpieczne usługi w prostej ofercie, dopasowanej do potrzeb naszych klientów. Jesteśmy bankiem: „Po drugiej stronie ulicy”.

Dalej

Władze

Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego w Koronowie zastępującym walne zgromadzenie członków spółdzielni. Zebranie przedstawicieli jest organem realizującym formułę demokracji pośredniej - interesy ogółu członków spółdzielni reprezentowane są za pośrednictwem wybranych przez nich na zebraniach grup członkowskich przedstawicieli.

Dalej

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza kadencji 2014-2018

Stanisław Ormiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Janicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Włodzimierz Król - Sekretarz Rady Nadzorczej
Tadeusz Daroń - Członek Rady Nadzorczej
Ignacy Januszewski - Członek Rady Nadzorczej
Jan Kosiedowski - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Krakowski - Członek Rady Nadzorczej
Herbert Ważny - Członek Rady Nadzorczej
Jacek Zblewski - Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Kożuch - Członek Rady Nadzorczej
Paweł Swoiński - Członek Rady Nadzorczej

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Banku w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12 (parter) w godz. od 10.00 do 12.00 odbywa się dyżur członka Rady Nadzorczej Banku. Telefon kontaktowy 52 382 05 61.

Rada Nadzorcza kadecji 2010-2014 w składzie :

Stanisław Ormiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Janicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Włodzimierz Król - Sekretarz Rady Nadzorczej
Kazimierz Brząkała - Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Daroń - Członek Rady Nadzorczej
Ignacy Januszewski - Członek Rady Nadzorczej
Jan Kosiedowski - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Krakowski - Członek Rady Nadzorczej
Alojzy Ornowski - Członek Rady Nadzorczej
Herbert Ważny - Członek Rady Nadzorczej
Jacek Zblewski - Członek Rady Nadzorcze

Dalej

bs bs

Zarząd

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koronowie:

Alicja Huczyńska - Prezes Zarządu
Edyta Syrewicz - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Gumienny - Wiceprezes Zarządu
Marek Musiał - Wiceprezes Zarządu

 

 

 

Dalej

Teren funkcjonowania

Siedzibą Banku Spółdzielczego jest Koronowo.

Bank Spółdzielczy w Koronowie działa na terenie powiatów:

 • bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego i chojnickiego, świeckiego, inowrocławskiego, człuchowskiego, złotowskiego, bytowskiego, kościerskiego, chełmińskiego, toruńskiego, żnińskiego, starogardzkiego, wągrowieckiego, pilskiego oraz miasta Bydgoszcz będącego na prawach powiatu.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Koronowie to sieć 11 placówek usytuowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego: 9 Oddziałów, 2 Filie.

Centrala w Koronowie

Oddziały:

  1. Oddział w Koronowie
  2. Oddział w Brusach
  3. II Oddział w Bydgoszczy
  4. Oddział w Cekcynie
  5. Oddział w Gostycynie
  6. Oddział w Kamieniu Krajeńskim
  7. Oddział w Lubiewie
  8. Oddział w Mroczy
  9. Oddział w Śliwicach

Filie:

 1. Filia w Cekcynie
 2. Filia w Koronowie

Bank Spółdzielczy w Koronowie posiada również 11 własnych bankomatów w: Brusach, Bydgoszczy (2 bankomaty), Bysławiu, Cekcynie, Gostycynie, Koronowie (2 bankomaty), Lubiewie, Mroczy i Śliwicach.

Na mocy zawartych porozumień, Klienci Spółdzielczej Grupy Bankowej mają dostęp do wszystkich bankomatów Spółdzielczej Sieci Bankomatów na zasadach identycznych, jak w przypadku korzystania z sieci własnych bankomatów SGB. Dzięki temu Klienci SGB posiadający karty debetowe mogą bezpłatnie wypłacać gotówkę w ponad 3972 bankomatów na terenie całego kraju.

Lista bankomatów bezprowizyjnych

Bankomaty wyłączone z sieci bezprowizyjnej z dniem 18.01.2016r.

Dalej

Zasady Dobrej Praktyki

W Banku przestrzegane są Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich i stanowiące kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

1. Zasady Dobrej Praktyki Bankowej zwane dalej "Zasadami" stanowią zbiór zasad postępowania związanych z działalnością banków i odnoszą się odpowiednio do banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe.

 2. Banki, uznając, iż są instytucjami zaufania publicznego, w swojej działalności kierują się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w Zasadach oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi, z uwzględnieniem zasad: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy. 

 Rozdział II
Zasady postępowania banków w stosunkach z klientami

 1. W stosunkach z klientami banki postępują z uwzględnieniem szczególnego zaufania, jakim są darzone oraz wysokich wymagań co do rzetelności, traktując wszystkich swoich klientów z należytą starannością.

2. Bank nie może wykorzystywać swego profesjonalizmu w sposób naruszający interesy klientów.

3. Bank w stosunkach z klientami i przy wykonywaniu czynności na rzecz klienta powinien działać zgodnie z zawartymi umowami, w granicach dobrze pojętego interesu własnego i z uwzględnieniem interesu klientów.

4. Bank powinien informować klienta o rodzajach i warunkach świadczonych usług, wyjaśniając różnice między poszczególnymi oferowanymi usługami ze wskazaniem korzyści, które dana usługa gwarantuje oraz związanych z daną usługą ryzykach.

5. Zasady działania banku w stosunkach z klientami, informacje o świadczonych usługach, a także umowy, dokumenty bankowe i pisma kierowane do klientów powinny być formułowane w sposób precyzyjny i zrozumiały.

 Rozdział III
Zasady wzajemnych stosunków pomiędzy bankami

1. Banki we wzajemnych stosunkach kierują się zasadami rzetelności, lojalności środowiskowej i kultury korporacyjnej oraz powszechnie przyjętymi wzorcami zachowań instytucji zaufania publicznego, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

 2. Banki, nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę handlową, powinny wspomagać się przy wykonywaniu wspólnych przedsięwzięć, służących umacnianiu systemu bankowego a także przy wykonywaniu czynności bankowych - na zasadzie równości i wzajemności, szczególnie w zakresie wymiany informacji dopuszczonej przepisami prawa i wewnętrznymi porozumieniami.

3. Przy wzajemnym udzielaniu informacji i wydawaniu poświadczeń, banki powinny szczególnie dbać o ich prawdziwość i rzetelność.

4. Banki, bez ważnych powodów, nie powinny wypowiadać sobie umów, zwłaszcza umów o stałej współpracy.

5. Banki powinny dążyć do polubownego załatwiania powstających pomiędzy nimi sporów, a w szczególności korzystać z sądownictwa polubownego, prowadzonego przez samorząd bankowy.

Rozdział IV
Zasady reklamy

1. Akcje reklamowe banków powinny rzetelnie informować klientów o prowadzonej działalności.

2. Banki, informując o rodzajach i warunkach świadczonych usług, powinny zapewnić klientowi pełną i rzetelną informację, w tym o możliwościach uzyskania dodatkowych korzyści oraz o kosztach i ryzykach związanych z poszczególnymi oferowanymi usługami, umożliwiając klientowi dokonanie właściwego wyboru.

3. Ocena usług oferowanych przez banki należy do klientów, w związku z tym banki w reklamach nie powinny odnosić się do ofert innych banków ani kreować negatywnych wizerunków konkurentów.

4. Banki w swoich reklamach nie powinny poddawać w wątpliwość solidności innych banków ani oceniać ich działalności.

5. W celu zapewnienia wiarygodności i obiektywizmu banki nie powinny finansować dokonywanych przez prasę i instytucje niebankowe porównań ofert bankowych.

Rozdział V
Zasady postępowania pracownika banku

1. Pracownik banku powinien:

wykonywać swoje obowiązki starannie i sumiennie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, w granicach dopuszczalnego ryzyka uzasadnionego interesem banku,
dbać o dobre imię banku i godnie go reprezentować,
być lojalnym wobec banku, w którym jest zatrudniony,
dążyć do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
wykorzystywać posiadaną wiedzę i kwalifikacje w interesie banku i jego klientów.

2. Sprawą honoru pracownika banku powinna być odpowiedzialność za wypowiadane przez niego słowa, którymi powinien czuć się związany tak, jak formalnie sporządzonym dokumentem.

3. Pracownik banku powinien być uprzejmy i taktowny, udzielać rzetelnych informacji, rzeczowo wyjaśniać klientom istotę świadczonych przez bank usług, przy negocjacjach warunków umów udzielać informacji, które mają znaczenie dla zawieranej umowy.

4. Pracownik nie powinien podejmować czynności, które mogłyby doprowadzić do powstania konfliktu interesów pomiędzy nim a bankiem, w szczególności nie powinien podejmować działań konkurencyjnych wobec banku, w którym jest zatrudniony.

5. Pracownik nic może wykorzystywać zajmowanego w banku stanowiska dla osiągania osobistych korzyści.

Rozdział VI
Zasady postępowania ze skargami i reklamacjami klientów

1. Banki powinny zapewnić w miejscach obsługi, dostępnych dla klientów informację o obowiązujących procedurach składania skarg i/lub reklamacji, wskazując w szczególności możliwe sposoby i/lub miejsca ich składania.

2. Banki po otrzymaniu skargi bądź reklamacji klienta, powinny go poinformować o tym fakcie, podając o ile to możliwe na tym etapie, przewidywany termin jej rozpatrzenia, oraz jednostkę banku zobowiązaną do udzielenia odpowiedzi.

3. Skargi na działalność banku, składane przez klientów powinny być rozpatrywane rzetelnie i w możliwie najkrótszych terminach. Maksymalny termin udzielenia odpowiedzi nic powinien być dłuższy niż 30 dni. Jeżeli, z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, bank informuje klienta o prowadzonym postępowaniu i określa termin udzielenia odpowiedzi. W tym przypadku termin rozpatrzenia skargi przez bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Banki powinny zapewnić klientom informacje o działających przy Związku Banków Polskich:

1) Arbitrze Bankowym,
2) Sądzie Polubownym,
3) Komisji Etyki Bankowej,
oraz o sposobie komunikacji z tymi instytucjami.

5. Banki powinny dążyć do polubownego załatwiania sporów, powstających pomiędzy nimi a klientami, przedkładać terminowo wymagane dokumenty i niezbędne wyjaśnienia Arbitrowi Bankowemu w przypadku skierowania wniosku przez klienta do Arbitra Bankowego, a w przypadku spraw wykraczających poza właściwości bankowego arbitrażu konsumenckiego oraz braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia w toku mediacji z klientem, powinny informować o możliwości skorzystania z sądownictwa polubownego prowadzonego przez samorząd bankowy.

Rozdział VII
Komisja Etyki Bankowej

1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej "Komisj??" powołana jest do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz przez osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej.

2. Komisja działa przy Związku Banków Polskich.

3. Członkowie Komisji powoływani są przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, spośród osób cieszących się powszechnym poważaniem i autorytetem w środowisku bankowym.

4. Bank zgłaszający kandydata, po powołaniu go przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich na członka Komisji:

1) umożliwia udział w pracach Komisji, w tym w zespołach rozpoznających,
2) pokrywa koszty delegacji związanych z pracą w Komisji, a w przypadku zmiany miejsca pracy w trakcie kadencji, pokrywa te koszty do najbliższego Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, chyba, że nowy pracodawca przejmie na siebie ponoszenie tych kosztów.

5. Komisja wydaje oceny w przypadku rozpatrywania spraw z zakresu:

1) zachowali banków we wzajemnych relacjach z innymi bankami,
2) poszanowania zasad uczciwej konkurencji w prowadzonej przez banki promocji i reklamie oferowanych usług.

6. Komisja wydaje także oceny o charakterze ogólnym na tle analizy zdarzeń występujących na rynku finansowym, które w opinii Komisji wymagają wydania oceny, a także na podstawie problemów zgłaszanych w listach klientów.

7. Komisja może również na wniosek podmiotów, o których mowa w pkt 11 Rozdziału VII, wydawać ocenę w sprawach naruszenia przez członka Zarządu lub pracownika banku zasad rzetelności lub wykazywania się brakiem profesjonalizmu.

8. Komisja nie wydaje ocen w zakresie:

1) spraw i wniosków dotyczących interpretacji prawnej umów i regulacji wewnętrznych banków,
2) skarg i wniosków klientów banków, z zastrzeżeniem pkt. 6.

9. W sprawach, o których mowa w pkt. 5 ppkt 2, Komisja kieruje wystąpienie klienta do banku z ewentualnym wskazaniem naruszenia Zasad. Komisja informuje klienta o tym, iż otrzymała pismo, a zawarte w nim uwagi wykorzysta w swojej pracy na rzecz umacniania dobrych praktyk bankowych. Jeśli w ocenie Komisji sprawa poruszona w wystąpieniu klienta będzie się kwalifikowała do rozstrzygnięcia przez Arbitra Bankowego, wskaże klientowi odpowiedni tryb postępowania.

10. Skargi i wnioski dotyczące indywidualnych spraw klientów banków Komisja wykorzystuje do formułowania ocen o charakterze ogólnym, o których mowa w pkt. 6. W przypadku, gdy na podstawie analizy listu lub skargi klienta Komisja uzna celowość zajęcia stanowiska w związku ze stwierdzeniem naruszenia przez bank Zasad Dobrej Praktyki Bankowej, może ona wyrazić na piśmie swoje stanowisko (jednak bez oznaczania stron) i poinformować Prezesów Zarządów banków - Członków Związku Banków Polskich o tym stanowisku.

11. Postępowanie przed Komisją wszczyna się na wniosek banku - Członka Związku Banków Polskich, Zarządu Związku Banków Polskich lub z inicjatywy własnej Komisji. Po przeprowadzeniu postępowania Komisja wydaje ocenę, w której stwierdza, czy doszło do naruszenia Zasad.

12. O ocenach, o których mowa w pkt 5, Komisja może poinformować Prezesów Zarządów banków - Członków Związku Banków Polskich.

13. W przypadku ustalenia naruszenia Zasad przez bank będący Członkiem Związku Banków Polskich, Komisja przedstawia swoją ocenę do wiadomości Zarządowi Związku Banków Polskich.

14. Oceny o charakterze ogólnym wpisywane są do Zbioru Ocen, który stanowi załącznik nr 2 do Zasad. O wpisaniu oceny do Zbioru Ocen decyduje Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich w drodze uchwały.

15. Począwszy od roku 2005, Komisja przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Związku Banków Polskich w okresach dwuletnich raport o relacjach pomiędzy bankami a ich klientami (tzw. "audyt społeczny"), zawierający ocenę banków jako instytucji zaufania publicznego na rynku finansowym. Raport będzie sporządzany na podstawie otrzymywanych przez Komisję wystąpień od klientów banków.

16. Komisja corocznie składa Walnemu Zgromadzeniu Związku Banków Polskich sprawozdanie ze swej działalności i rekomenduje oceny do wpisania do zbioru ocen.

17. Organizację i tryb działania Komisji określa Regulamin, stanowiący Załącznik nr 1 do Zasad.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe  

1. Banki zapewniają pracownikom stałe zapoznawanie się z treścią Zasad.

2. Banki powinny zapoznawać z treścią Zasad osoby trzecie, za których pośrednictwem wykonują czynności bankowe i zapewnić ich przestrzeganie przez te osoby.

3. Zasady Dobrej Praktyki Bankowej wchodzą w życie z dniem ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich w drodze uchwały.


Szczegółowe informacje dotyczace Zasad  Dobrej Praktyki Bankowej znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Dalej

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Rynek finansowy stanowi wspólne dobro wszystkich jego uczestników, czyli podmiotów finansowych, jakimi są osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki organizacyjne oferujące produkty lub usługi finansowe, a także ich klientów oraz innych instytucji i organizacji na nim działających. Podstawa zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa rynku jest etyczny wymiar działań podmiotów finansowych.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego artykułuje podstawowe wartości i ideały etyczne przyświecające podmiotom finansowym, a wszystkie zasady Kanonu stanowią integralną, wzajemnie uzupełniającą sie całość. Równocześnie Kanon pozostawia podmiotom finansowym oraz ich organizacjom samorządowym swobodę kształtowania i ocenę stosowania standardów etycznych w zgodzie ze specyfika poszczególnych sektorów rynku i różnych rozwiązań organizacyjnych, a także z ich dorobkiem w tworzeniu i doskonaleniu zasad dobrych praktyk.

1. Uczciwość

Podmiot finansowy działa uczciwie i rozważnie, z poszanowaniem słusznego interesu klientów i dobra rynku finansowego, oraz nie nadużywa swojej dominującej pozycji wynikającej z przewagi zasobów, w tym kwalifikacji lub kompetencji osób działających w jego imieniu.

2. Staranność i kompetencje

Podmiot finansowy prowadzi działalność rzetelnie i z należyta starannością, dbając o to, by osoby działające w jego imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe i przyjmowały postawę etyczna.

3. Godność i zaufanie

Podmiot finansowy postępuje w sposób budzący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności klientów i kontrahentów, dbając o przejrzystość swoich działań.

4. Zasoby i procedury

Podmiot finansowy dysponuje zasobami oraz procedurami niezbędnymi do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności i wykorzystuje je w dobrej wierze.

5. Relacje wewnętrzne

Podmiot finansowy dba o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi pracownikami i współpracownikami w duchu wzajemnego poszanowania i odpowiedzialności, zapewniając odpowiednie warunki wykonywania czynności przez pracowników oraz osoby działające w jego imieniu.

6. Zapobieganie konfliktom interesów

Podmiot finansowy dąży do unikania konfliktów interesów, które mogłyby spowodować naruszenie słusznego interesu klientów, a jeżeli pomimo zachowania należytej staranności konflikt taki zaistniał – dąży do jego rozwiązania w sposób zapewniający uczciwe i rzetelne traktowanie klientów.

7. Informacje od klientów

Podmiot finansowy dąży do jak najlepszego poznania potrzeb swoich klientów, w takim zakresie, w jakim może to być przydatne do dostosowania jego oferty, zakresu lub poziomu świadczonych usług do sytuacji klientów.

8. Ochrona informacji o klientach

Podmiot finansowy chroni informacje o klientach i dba o to, by informacje te były wykorzystywane zgodnie z prawem.

9. Informacje dla klientów

Podmiot finansowy zapewnia klientowi jasna i rzetelna informacje o oferowanych produktach i usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając klientowi dokonanie właściwego wyboru.

10. Profilowanie usług

Podmiot finansowy stosuje wobec klientów jednolite, merytorycznie uzasadnione kryteria, które mogą różnicować jego ofertę, zakres lub poziom świadczonych usług w zależności od sytuacji klienta lub profilu grupy klientów, co nie wyklucza możliwości indywidualnego negocjowania warunków umów.

11. Rzetelna reklama

Podmiot finansowy prowadząc działalność reklamowa kieruje się zasadami uczciwej konkurencji oraz dba o to, by przekazywane informacje były rzetelne i nie wprowadzały w błąd, w szczególności w zakresie ryzyka związanego z możliwymi do osiągnięcia korzyściami.

12. Reklamacje klientów

Podmiot finansowy starannie, rzetelnie i terminowo rozpatruje reklamacje klientów, korzystając w miarę potrzeby z mediacyjnych i polubownych form rozstrzygania sporów.

13. Stosunki wzajemne i uczciwa konkurencja

Podmioty finansowe we wzajemnych stosunkach kierują się dobrymi obyczajami kupieckimi, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

14. Rozstrzyganie sporów wzajemnych

Podmioty finansowe dążą do rozwiązywania wzajemnych sporów, korzystając w miarę możliwości z mediacyjnych i polubownych form ich rozstrzygania.

15. Działania dla rozwoju rynku

Podmioty finansowe, nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnice zawodowa i tajemnice handlowa, współdziałają w promowaniu dobrych praktyk rynkowych i ładu korporacyjnego oraz, w miarę możliwości, w eliminowaniu z praktyki gospodarczej zjawisk utrudniających rozwój rynku finansowego, w szczególności działań nieuczciwych, nierzetelnych lub niezgodnych z zasadami określonymi w Kanonie.

16. Stosowanie Kanonu

Podmiot finansowy, który przyjął Kanon do stosowania, dba o to, by wszyscy jego pracownicy oraz inne osoby występujące w jego imieniu zapoznały się z Kanonem i stosowały się do jego zasad, a także udostępnia swoim klientom i kontrahentom do wglądu pełna treść Kanonu.

Dalej

Reklamacje

 

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
 

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., klient ma prawo złożyć reklamację.

 

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]

§ 1

 1. Reklamacja może być złożona:
  1) osobiście w Centrali (siedzibie Banku) lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej lub ustnej do formularza;
  2) telefonicznie w formie ustnej na numery telefonów podane na stronie internetowej Banku tj. www.bskoronowo.com.pl;
  3) listownie w formie pisemnej na adres Centrali Banku: Bank Spółdzielczy w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo,
  4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku tj. bank@bskoronowo.com.pl;
  5) faksem w formie pisemnej do Centrali Banku pod numer +48 52 382 05 60, z zastrzeżeniem ust. 2.
   
 2. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:
  1) osobiście w Centrali (siedzibie Banku) lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej;
  2) listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddziału - adresy podano na stronie Banku, tj. www.bskoronowo.com.pl;
  3) faksem w formie pisemnej do Centrali Banku pod numer +48 52 382 05 60.
  4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e–mail na adres  bank@bskoronowo.com.pl.
   
 3. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych w formie ustnej przez klientów innych niż instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników, Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.
 4. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzach, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu.
 5. Adresy Centrali oraz Oddziałów znajdują się na stronie internetowej Banku www.bskoronowo.com.pl.

 

[Zakres danych zawartych w reklamacji]

§ 2

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko lub nazwę klienta;
  2) adres korespondencyjny;
  3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5) własnoręczny podpis klienta.
  z zastrzeżeniem ust. 2.
   
 2. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
  2) numer karty/karty NFC;
  3) numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę NFC;
  4) datę transakcji;
  5) kwotę transakcji;
  6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).
   
 3. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.
 4. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.
 5. Formularze reklamacji zawarte są poniżej.

 

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]

§ 3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

 

[Termin rozpatrzenia reklamacji]

§ 4

 1. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych, a w przypadku klientów instytucjonalnych z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników, do 90 dni kalendarzowych.
 3. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a  w przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych – dodatkowo transakcje dokonane kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych.
 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1 Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu reklamacji:
  1) wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
  2) wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3) wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 7. Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.
 8. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 9. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta. 

 

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

§ 5

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:
  1) listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem ust. 2;
  2) wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda
 2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
 3. Zasady z ust.2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników. w reklamacji inny adres mailowym, poprzez załączenie skanu odpowiedzi w formacie PDF.

 

[Informacje dodatkowe]

§ 6

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient Banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
 4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
  1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku;
  2) skorzystać z instytucji Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich;
  3) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu;
  4) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego lub
  5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
   
 5. Zasady opisanej w ust. 4 pkt 4 nie stosuje się do w tym wspólników spółek cywilnych.
 6. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami umowy:
  1) podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami  jest Bankowy Arbitraż Konsumencki ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/*
  2) podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/*
  3)podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

 

[skargi]

§ 7

 1. W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub  wykonywanej działalności nie stanowiących reklamacji klient ma prawo złożyć skargę.
 2. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt 3.

 

[wniosek]

§ 8

 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.
 2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt. 3.

Dalej

Struktura organizacyjna

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?
 
Zapisz się do naszego Newslettera!