Notowania

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Ostatnia aktualizacja: 13-12-2017

Kursy walut

Nazwa Kupno Sprzedaż

EUR

4.06044.3677

USD

3.45913.7142

GBP

4.59974.9464

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2017

Notowania WIBOR i WIBID

Nazwa WIBOR WIBID
1 - miesięczny 1,66% 1,46%
3 - miesięczny 1,73% 1,53%
3 - m. mieszkaniowy 1,81% -
1-miesięczny z przedostatniego
dnia roboczego miesiąca
- 1,46%

STOPY PROCENTOWE

Nazwa Oprocentowanie Data
Stopa referencyjna 1,5000% 05.03.2015
Stopa lombardowa 2,500% 05.03.2015
Redyskonto weksli 1,7500% 05.03.2015
Stawka bazowa IKE od 01.09.2016 1,5849% 01.09.2016
- - -
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?
 
Zapisz się do naszego Newslettera!